Više od 21000 kamiona prodato u julu, International beleži najveći rast prodaje

Više od 21000 kamiona prodato u julu, International beleži najveći rast prodaje

Prodaja teških kamiona klase 8 u julu je porasla za 2,5% u odnosu na isti period prošle godine, ali je opala u poređenju sa prethodnim mesecom, izvestio je Wards Intelligence.

Prodaja klase 8 je dostigla 21.021 kamion, u poređenju sa 20.513 u julu 2022, ali je obim opao za 12,7% u odnosu na 24.085 prodatih u junu. Prodaja na malo je doživela porast u odnosu na prethodnu godinu svakog meseca ove godine. Tokom godine, prodaja novih je porasla za 18,2% na 156.821 u poređenju sa 132.694 u istom periodu 2022. godine.

Četiri od sedam vodećih proizvođača kamiona su doživeli pad prodaje u odnosu na prethodnu godinu, uprkos ukupno pozitivnom rezultatu. Navistar, matična kompanija International Trucks, doprinela je ukupnom rezultatu sa najvećim porastom u odnosu na prethodnu godinu od 36,3%, na 3.039 jedinica u poređenju sa 2.229 jedinica. Western Star je zatim sledio, sa povećanjem prodaje od 23,4% na 681 jedinicu u poređenju sa 552.

Freightliner je i dalje držao najveći tržišni udeo od 36,2%, ali je doživeo pad prodaje od 3,1% u odnosu na prethodnu godinu, sa 7.855 na 7.610. Prodaja Kenworth Truck Co. je opala za 1,3%, sa 3.026 jedinica na 3.067, dok je prodaja Peterbilt Motors Co. pala za 2% na 3.325 sa 3.392. Obe marke su u vlasništvu Paccar Inc.

Prodaja kamiona Mack Trucks je porasla za 5,5% na 1.366 sa 1.295, dok je prodaja Volvo Trucks North America opala za 8,4% u odnosu na prethodnu godinu na 1.944 sa 2.123, prema Wards izveštaju. Mack i VTNA su marke Volvo Grupe.

TT News

Leave a Reply