Veliki rast broja naručenih kamiona u julu, 45% veći nego prošle godine

Veliki rast broja naručenih kamiona u julu, 45% veći nego prošle godine

U julu su narudžbine komercijalnih kamiona klase 8 u Severnoj Americi nastavile svoj impresivan trend rasta već treći uzastopni mesec, prema najnovijem istraživanju kompanije ACT Research. Prema preliminarnim rezultatima naručeno je 16000 kamiona, što je rast od 45% u odnosu na jul prošle godine.

Tokom ovogodišnjeg perioda, četiri od sedam meseci su beležili povećane narudžbine u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Ova pozitivna tendencija pokazuje stabilan interes tržišta za kamionima klase 8, uprkos izazovima i fluktuacijama u transportnoj industriji.

Iako je jul istorijski mesec sa najmanje narudžbina, ovogodišnji podaci pokazuju drugačiju sliku. Brojke za jul mesec su premašile čak i one iz aprila i maja, što sugeriše na snažnu dinamiku rasta.

Analitičari i stručnjaci ističu da ovakav kontinuirani rast narudžbina kamiona klase 8 reflektuje promenjene potrebe i uslove u transportnom sektoru, kao i posvećenost prevoznika modernizaciji svojih vozila radi efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg transporta. S obzirom na aktuelne trendove i povećanu potražnju za transportnim uslugama, očekuje se da će ovaj pozitivan trend i dalje ostati prisutan u narednom periodu.

Leave a Reply