Veliki pad prodaje i cene polovnih kamiona u aprilu

Veliki pad prodaje i cene polovnih kamiona u aprilu

Prodaja polovnih kamiona klase 8 u aprilu je smanjena za 20% u odnosu na prethodnu godinu, sa 22.100 na 17.600 jedinica, izvestila je ACT Research.

Prosečna cena polovnih kamiona je pala za 29% na 70.116 dolara u odnosu na 99.054 dolara prethodne godine, i opala je za 8% u odnosu na mart mesec, kada je iznosila 75.858 dolara. Na mesečnom nivou, prodaja je opala za 13% u odnosu na 20.200 jedinica u martu. Prosečna pređena kilometraža je smanjena za 1%, dok je prosečna starost povećana za 3%.

Izvor: Freightcaviar.com

Leave a Reply