U 2022. čak 40% manje prelazaka kamiona iz SAD u Kanadu

U 2022. čak 40% manje prelazaka kamiona iz SAD u Kanadu

Privremeno produženje radnog vremena na ulaznim lukama između SAD i Kanade u tri ulazne luke u Severnoj Dakoti i jednoj u Ajdahu, produženo je za 120 dana počevši od 01. aprila. Američka carina i granična zaštita su proširili radno vreme od 09h do 19h na ulaznim lukama Maida, Northgate i Sherwood u Severnoj Dakoti i od 07h do 19h u Porthill POE u Ajdahu. Međutim, obim saobraćaja u Sjevernoj Dakoti i Ajdahu ostaje približno 39% ispod nivoa iz 2019.godine za sve vrste saobraćaja, uključujući vozila u privatnom vlasništvu, kamione i pešački saobraćaj.

Eastport Idaho Customs and Border Protection station at the Canadian Border

U nekim od tih javnih poslovanja došlo je do naglog pada saobraćaja kamiona. Prema Birou za statistiku saobraćaja, Northgate-ov trucking saobraćaj je pao za 63% u 2022.godini u poređenju sa 2019.godinom. Sherwood je takođe doživeo značajan pad sa samo manje od 48% u odnosu na 2019. godinu. Severna Dakota ima 310 milja koja se graniči sa provincijama Saskatchewan i Manitoba. Među 18 JP-a u državi, najteže za putovanje za kamione je Pembina, sa 231.617 prelazaka prošle godine.

Deleći granicu od 450 milja sa Britanskom Kolumbijom, Ajdaho ima dva ulaza. Lokacije Eastport i Porthill su prošle godine imale manji obim transporta nego 2019.godine. Porthill je opao za 55% sa 1.744 prelaza u 2022.godini u poređenju sa 2019.godinom, dok je Eastport imao pad od skoro 1% sa 54.619 prošle godine.

CBP kontinuirano procenjuje opterećenje, osoblje, operativne troškove i obim saobraćaja na svim prelazima kako bi uskladio radne sate koje odražavaju obrasce saobraćaja i da bi zaposlene postavio tamo gde mogu biti najkorisniji. Obaveza CBP-a je da koristi svoje resurse odgovorno i efikasno da izvrši svoju misiju zaštite naše domovine“, rekao je Jason Givens, portparol CBP-a.

CBP će sprovesti analizu toka saobraćaja na kraju 120 dana, uključujući pregled po satu, ukupni obim i vrste prevoznih sredstava koja su prešla granicu. Sa fokusom na određivanje fiskalno odgovornog radnog vremena na prelazima, CBP takođe planira da identifikuje potencijalne alternativne prelaze, pregleda uticaje na zajednicu i razmotri slično prošireno radno vreme na ovim alternativnim lokacijama.

 

Izvor: Ttnews.com

Leave a Reply