Trucking kompanija prevarila USPS za 1,67 miliona dolara

Trucking kompanija prevarila USPS za 1,67 miliona dolara

Porota u Severnoj Karolini presudila je da su transportna kompanija i njen operativni menadžer odgovorni za više od 1,6 miliona dolara u neovlašćenoj kupovini goriva dok su bili pod ugovorima sa poštanskim službama Sjedinjenih Država.

Dana 15. septembra, porota u istočnom okrugu Severne Karoline presudila je protiv Chad Cline-a i BJ Trucking Company, Inc., utvrdivši da su optuženi prekršili Zakon o lažnim potraživanjima i Federalni zakon o procedurama naplate dugova.

Presuda će omogućiti vladi SAD da povrati više od 5 miliona dolara pored građanskih kazni, prema kancelariji američkog tužioca za istočni okrug Severne Karoline.

CDL Life

Leave a Reply