Transportna kompanija pristala da se nagodi u vezi sa tužbom za versku i rasnu diskriminaciju za 65.000 dolara 

Transportna kompanija pristala da se nagodi u vezi sa tužbom za versku i rasnu diskriminaciju za 65.000 dolara 

Tužbu je podnela Američka komisija za jednake mogućnosti pri zapošljavanju (EEOC) u ime Čarlsa Linča III, bivšeg vozača kamiona za Wheeler Trucking iz Šefilda, Ohajo. Sporazum o nagodbi je podnet u četvrtak, 6. juna.

Prema izveštaju Cleveland News, Wheeler Trucking je pristao da isplati Linču 40.000 dolara kao nadoknadu za neisplaćene plate i 25.000 dolara za emotivni stres nakon što je trpeo rasno uznemiravanje skoro pet godina i na kraju bio otpušten zbog svojih verskih uverenja.

Nagodba uključuje 18 meseci nadzora sudom nad Wheeler Truckingom, što podrazumeva zabranu kompaniji da diskriminiše zaposlene i da se sveti protiv njih. Kompanija će takođe biti u obavezi da vodi evidenciju o pritužbama zaposlenih na diskriminaciju. 

CDL LIFE

Leave a Reply