Šta se dešava ukoliko ne platite IFTA-u na vreme?

Šta se dešava ukoliko ne platite IFTA-u na vreme?

Ako ne podnesete ili ne dostavite svoj IFTA izveštaj do roka, bićete suočeni sa ozbiljnim kaznama od strane IRS-a. Takođe, mogu se primeniti kazne za netačne informacije u IFTA izveštavanju. Pored svega suočićete se sa dodatnom kamatnom naknadom za kašnjenje u plaćanju.

Ako imate pravo na povraćaj sredstava, iznos će automatski biti izračunat od strane ExpressIFTA i biće naveden na vašem tromesečnom IFTA poreskom izveštaju. Ovaj iznos će vam pokazati da li dugujete porez ili imate pravo na povraćaj sredstava. Svi poreski dugovi će automatski biti izračunati od strane ExpressIFTA i biće navedeni na vašem IFTA izveštaju o porezu na gorivo. Da biste platili IFTA porez, jednostavno pošaljite ček ili novčanu uplatu u iznosu duga uz vaš popunjen IFTA obrazac svojoj osnovnoj nadležnosti/Državi.

Kazna za kašnjenje pri podnošenju

Za većinu država, kazna za kašnjenje pri podnošenju iznosi fiksni iznos od 50 dolara ili 10% duga za porez, zavisno od toga šta je veće. Jedina država koja je drugačija je Nevada. Nevada ima kaznu za kašnjenje pri podnošenju od fiksnih 50 dolara plus 10% duga za porez.

Kazna za kašnjenje u plaćanju

Počevši od meseca nakon što dobijete prvobitnu kaznu za kašnjenje pri podnošenju, biće vam naplaćeno 0,4167% od duga za porez svakog meseca sve dok iznos poreza ne bude plaćen. Opet, Nevada je jedini izuzetak od ovog pravila. Nevada takođe naplaćuje 0,4167% od duga za porez svakog meseca, kao i administrativnu kaznu za kašnjenje od 100 dolara prvi put, 500 dolara drugi put, 1000 dolara treći put, 1500 dolara četvrti put, 2000 dolara peti put i 2500 dolara za svaki put nakon toga.

Kazna za nedoplaćeni dug poreza

Kazna za nedoplaćeni dug poreza se računa na isti način. Biće vam naplaćena kazna u iznosu od 0,4167% od nepodmirenog duga poreza na mesečnoj osnovi sve dok se porez u potpunosti ne plati.

Express ifta

Leave a Reply