Softver Omogućava Praćenje Pojaseva za Sigurnost Vozača u Kamionima

Softver Omogućava Praćenje Pojaseva za Sigurnost Vozača u Kamionima

E-Smart Softver Ograničava Brzinu u Određenim Zonama Ako Vozači Ne Nose Pojaseve.

U trećem kvartalu 2024. godine planira se lansiranje novog softverskog alata koji će omogućiti transportnim kompanijama da se pobrinu da vozači kamiona koriste pojaseve za sigurnost pre nego što krenu na put. Ovaj prilagodljivi softver, nazvan “E-Smart Seat Belt”, takođe će omogućiti vlasnicima flota da spreče svoja vozila da voze iznad određene brzine u specifičnim zonama ukoliko vozači nisu vezani.

E-Smart Seat Belt može otkriti kada vozač ne nosi pojas i ograničiti ili usporiti vozilo na unapred određenu brzinu.

Sistem E-Smart prati lokaciju vozila u realnom vremenu i omogućava flotama da upravljaju i prilagode brzine vozila u skladu sa ograničenjima brzine postavljenim pomoću portala kompanije. Sistem komunicira sa kamionskom elektronskom kontrolnom jedinicom za kontrolu gasa.

Ovaj program rešava nepoštovanje bezbednosnih mera u raznim situacijama, uključujući:

– Kada vozač ne nosi pojas, kamion neće moći da pređe nominalnu, postavljenu brzinu. Svaki takav događaj se beleži u izveštaju za flotu.

– Flote mogu kreirati prilagođene parametre za zone, uključujući ograničenje brzine.

– Detekcija uklanjanja pojasa dok je vozilo u pokretu je takođe opcija.

Očekuje se da će proizvod dovesti do:

– Smanjenja broja incidenata vezanih za brzinu za 50%

– Smanjenja težine preostalih incidenata i nesreća za 50%

– Poboljšanja u efikasnosti goriva za 2% kroz upravljanje brzinom.

Transport Topics

Leave a Reply