Savetodavni panel FMCSA istražiće zloupotrebe u ugovorima o leasingu kamiona

Savetodavni panel FMCSA istražiće zloupotrebe u ugovorima o leasingu kamiona

Novoformirani panel koji pruža savete federalnim regulatorima razmatra mogućnost ograničavanja ili eliminisanja finansijske moći prevozničkih kompanija nad vozačima putem ugovora o zakupu kamiona koji su sklapani s namerom iskorišćavanja.

Preporuka, koja je još u nacrtu, bila je jedna od tema diskusije tokom prvog sastanka Radne grupe za zakup kamiona Federalne administracije za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA TLTF).

Jedan od prvih zadataka bio je definisanje dve vrste aranžmana zakupa između prevozničkih kompanija i vlasnika-kamiondžija – zakup opreme kamiona i zakup u kojem vlasnik-kamiondžija prenosi svoju dozvolu na prevozničku kompaniju – i uticaja koje ti aranžmani mogu imati kada prevoznička kompanija zloupotrebljava zakupljenu opremu.

“Primećujemo mnoge primere u kojima prevozničke kompanije kontrolišu prihode vozača i kada vozači bliže završetku zakupa… iznenada se broj tereta smanjuje”, izjavio je osnivač advokatske firme Cullen, Paul Cullen, koji je jedan od devet članova FMCSA TLTF panela.

“Vozači odjednom ne mogu da izmire mesečne rate za kamion i zbog toga ne ispunjavaju obaveze iz delova ugovora o zakupu i kupovini. Vozači gube svu imovinu koju su smatrali da stiču kroz taj kamion, dok prevoznička kompanija pronalazi sledeću osobu koju će iskoristiti.”

S obzirom na to da uspešan završetak programa zakupa s opcijom kupovine predstavlja retkost, Cullen je predložio da prevozničke kompanije ne bi smele posedovati dugove vozača “i ne bi trebale imati dodatnu finansijsku moć nad vozačima”. FMCSA TLTF je formirana u skladu sa Zakonom o infrastrukturi koji je dobio podršku obe političke stranke, a njen prvobitni mandat od dve godine potpisan je 2022. godine. Panel ima zadatak da ispita aranžmane finansiranja između prevozničkih kompanija, vozača na početku karijere, pružalaca obuke vozača i drugih, koji mogu rezultirati dolaskom novih vozača u prevozničku industriju “opterećenih prevelikim dugom i nepravičnim uslovima otplate”, prema mandatu.

Freightwaves

Leave a Reply