SAP program i sve što trebate znati o njemu

SAP program i sve što trebate znati o njemu

SAP program je obavezan za one koji su zaposleni ili se prijavljuju za radno mesto bezbedonosnog nivoa u DOT-u (DOTDepartment of Transprort – Odeljenje za transport), a koji su pali na testu za drogu ili su odbili da ga urade. Zaposleni ili kandidati moraju da završe ovaj program kako bi se smatrali prikladnim da se vrate na radna mesta bezbedonosnog nivoa (safety-sensitive).

Šta podrazumeva SAP program? Koliko dugo traje proces vraćanja na dužnost? Dok dužina procesa zavisi isključivo od težine zloupotrebe droga ili alkohola, kao i preporuka SAP-a, završetak programa je neophodan kako bi kandidat ili zaposleni obavljao funkcije bezbedonosnog nivoa na bilo kojoj poziciji u Odeljenju za transport.

Pozitivan test na drogu i/ili alkohol je kršenje pravila Odeljenja za transport, kao i odbijanje da se test izvrši.

Kada je zaposleni pozitivan ili je odbio da se testira, Odeljenje za transport zahteva od poslodavca da odmah ukloni navedenog zaposlenog ili kandidata sa svih bezbedonosno osetljivih funkcija. Poslodavci će biti kažnjeni ako prekrše to pravilo.

SAP program i proces vraćanja na dužnost

Zaposleni/podnosilac zahteva može da se vrati na obavljanje funkcija svog radnog mesta bezbedonosnog nivoa samo nakon što uspešno završi DOT-ov proces povratka na dužnost i pruži negativan rezultat na drogu i/ili alkohol. Kvalifikovan i dovoljno obučen SAP službenik (SAP – Substance Abuse Professional) je neophodan da izvrši proces vraćanja na dužnost.

Proces počinje tako što SAP službenik izvrši kliničku procenu zaposlenog, licem u lice. Odeljenje za transport zahteva da službenik preporuči tretman i/ili potrebnu edukaciju za zaposlenog. Oni će zatim dati izveštaj poslodavcu (ako su zaposleni) određujući SAP-ovu preporuku za lečenje i/ili bilo kakvu edukaciju koja je neophodna.

SAP službenik će nastaviti da prati napore zaposlenih u njhovom preporučenom programu lečenja i/ili edukacije. Kada SAP službenik utvrdi da je zaposleni dovoljno napredovao, zakazaće naknadnu evaluaciju. Na osnovu ove procene, SAP službenik će izvestiti poslodavca o statusu napretka zaposlenog i dati preporuku za dalje lečenje ako je potrebno.

Kada službenik prijavi da je zaposleni uspešno završio ceo proces koji je preporučen, poslodavac može da organizuje test povratka na dužnost.

Međutim, ako zaposleni nije poštovao preporuku službenika, ne može biti vraćen na izvršenje bezbedonosno osetljivih funkcija na svom radnom mestu ni kod jednog poslodavca Odeljenja za transport.

 

Izvor: Sapreferralservices.com

Leave a Reply