Proizvođač električnih kamiona Nikola Corp otpušta jos 270 radnika

Proizvođač električnih kamiona Nikola Corp otpušta jos 270 radnika

Proizvođač električnih kamiona Nikola Corp. otpustio je 270 radnika u petak, kako sredstva za poslovanje kompanije opadaju. Ove mere su usledile dan nakon što je osuđeni osnivač Trevor Milton kritikovao rukovodstvo kompanije putem društvenih medija.

Otpušteni su bili oko 150 zaposlenih na više lokacija. Oni su bar delimično podržavali zajedničko preduzeće za proizvodnju sa evropskom kompanijom Iveco. Nikola je u maju izašla iz tog 50-50 zajedničkog preduzeća u zamenu za 35 miliona dolara i povraćaj 20 miliona akcija kompanije.

Još 120 zaposlenih napustilo je sedište kompanije u Finiksu i montažnu fabriku Nikole u Coolidgeu, Arizoni. Nikola očekuje da će kroz ove mere uštedeti 50 miliona dolara godišnje na troškovima zapošljavanja. Kompanija je otpustila 100 zaposlenih, što čini oko 7% njenog radne snage, u novembru.

Nikola očekuje smanjenje negativnog toka gotovine do 2024. godine Nikola je izjavila da očekuje da će negativni tok gotovine biti manji od 400 miliona dolara godišnje do 2024. godine. Kompanija je na računu imala 208 miliona dolara gotovine do 31. marta, od čega je 85 miliona bilo ograničeno.

Otpuštanja su smanjila ukupan broj zaposlenih na oko 900, usred osmogodišnjeg rasta cene kompanijinih akcija koje su pretrpele pad. Toga petka je taj trend prekinut padom od 15% i zatvaranjem na vrednosti od 1,19 dolara. Nakon završetka redovnog trgovanja, akcije su se blago povećale.

Leave a Reply