Safety Team

Firma koju vam predstavljamo ima više od 10 godina iskustva u radu sa logovima, claim-ovima i road service uslugama. Trenutno poslujemo sa više firmi iz Sjedinjenih Država. Neke od tih firmi su prezadovoljne našim radom iz razloga što su dobile satisfactory prilikom inspekcije logova od strane DOT-ja, pa čak i nakon što su elektronski logovi postali obavezni, dobili smo ponudu da nastavimo rad sa njima i naši partneri su zadovoljni.
Benefit firmi koje saradjuju sa nama je dvostruk jer vozačima omogućavamo više sati rada, samim tim i veće miljaže uz pomoć metoda prespajanja i prebacivanja vožnji, u većem broju slučajeva skraćujemo periode 10-očasovnog i 34-očasovnog odmora, a samim tim povećavamo efikasnost i broj sati rada pa se na kraju vidi i finansijski benefit. Sa druge strane čuvamo safety score firme, bar kod slučajeva kada vozač može dobiti OOS za vreme driver/vehicle inspekcije od strane policije, svakodnevnom proverom i prepravkama grafikona koje su naravno dozvoljene samim tim jer ih DOT propisani softveri dozvoljavaju.

Leave a Reply