Pravilo o ograničivačima brzine teških kamiona odloženo za 2025. godinu

Pravilo o ograničivačima brzine teških kamiona odloženo za 2025. godinu

Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) je pomerila datum za objavljivanje saveznog pravila koje zahteva uređaje za ograničavanje brzine na teškim kamionima.

Prema agendi Kancelarije za upravljanje i budžet Bele kuće, mandat za ograničivače brzine na teškim kamionima je odložen za maj 2025. godine.

„FMCSA namerava da nastavi sa donošenjem pravila o ograničavanju brzine za motorna vozila pripremajući dopunsko obaveštenje o predlogu pravila (SNPRM) kao nastavak na zajedničko obaveštenje Nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) i FMCSA od 7. septembra 2016. godine,“ navodi se u agendi.

Prethodno je cilj za objavljivanje pravila o ograničavanju brzine bio maj 2024. godine.

Pravilo FMCSA o ograničivačima brzine za teška vozila, poznato i kao mandat o ograničivačima brzine, zahtevalo bi da bilo koje komercijalno vozilo sa bruto težinom od 11.793 kg ili više bude opremljeno elektronskom kontrolnom jedinicom (ECU) koja će biti sposobna da ograniči brzinu na nivo koji će biti utvrđen tokom procesa donošenja pravila.

Iako još uvek nije određeno koja će biti maksimalna brzina za komercijalna vozila, u Izveštaju o značajnom donošenju pravila iz septembra 2023. godine prvobitno je navedeno da će predlog FMCSA ograničiti brzinu komercijalnih vozila na 68 m.p.h (109 km/h). Taj dokument je kasnije izmenjen tako da ne navodi maksimalnu brzinu za teške kamione.

Nakon što je u aprilu 2022. godine objavljen dokument o nameri koji ukazuje na to da će FMCSA nastaviti sa donošenjem pravila o ograničavanju brzine, hiljade vozača kamiona su komentarisali predlog. Mnogi vozači kamiona su izrazili zabrinutost zbog povećanog nivoa besa na putevima od strane drugih vozača ukoliko bi bili primorani da voze kamion sa ograničivačem brzine.

OOIDA je tvrdila da bi ograničivači brzine kamiona stvorili razlike u brzini, što bi moglo povećati rizik od nesreća.

CDL LIFE

Leave a Reply