potrebni vozaci za straight kamione balkan truckers us

Potrebni kompanijski vozači: 60 centi – sve milje plaćene, 2024 kamioni

Brand new box trucks 2024 3FT sleeper, company drivers only

*Company drivers only, 60 centi, sve milje placene, pune i prazne

*Bonus $500 za ostajanje na putu 4 cele nedelje.

*Uslov 2 godine stara i cista  dozvola

*Dostupni brand new 26FT Box Mack I Freightliner kamioni 2024

3FT sleeper

331-333-2838

Leave a Reply