Novi Meksiko usvaja testove na drogu i alkohol pre izdavanja CDL dozvola

Novi Meksiko usvaja testove na drogu i alkohol pre izdavanja CDL dozvola

Zakonodavci iz Novog Meksika su usvojili novi zakon kojim se traži od Državnog odeljenja za motorna vozila (DMV) da koristi rezultate federalne Ustanove za testiranje droge i alkohola (Drug and Alcohol Clearinghouse) kako bi utvrdilo da li su komercijalni vozači kvalifikovani za dobijanje, obnavljanje ili prenos CDL ili komercijalne učeničke dozvole. Ovaj zakon je donesen da bi se izbegao gubitak federalnih grantova za autoputeve u iznosu od 6,2 miliona dolara.

Guvernerka Michelle Lujan Grisham je 30. marta potpisala Predlog zakona 269, a zakon će stupiti na snagu 01. januara 2024. godine. Kosponzori ovog zakona su državni predstavnici Harry Garcia (D) i Jason Harper (R). Zakon je jednoglasno usvojen u Predstavničkom domu (66-0) 1. marta, a zatim i u Senatu sa 29-8 glasova pre nego što je otišao na potpis guvernerke.

Michelle Lujan Grisham at a past event

Neki državni zakonodavci kažu da je novi zakon potreban da bi se Novi Meksiko uskladio sa saveznim rokovima i regulativama, posebno sa Federalnim programom pomoći za bezbednost motornih prevoznika (MCSAP). MCSAP je savezni program grantova koji državama pruža finansijsku pomoć da smanje broj i težinu sudara i incidenata sa opasnim materijalima koji uključuju komercijalna motorna vozila.

Analiza fiskalnog zakonodavstva Državnog Odeljenja za poreze i prihode pokazala je da bi neusvajanje ovog zakona moglo koštati Novi Meksiko sumu od 6,2 miliona dolara u saveznom novcu tokom dve godine i svake dve godine nakon toga.

Ustanova za testiranje droge i alkohola Federalne administracije za bezbednost motornih vozila obezbeđuje FMCSA, poslodavcima i drugima da identifikuju vozače kojima je zabranjeno upravljanje komercijalnim motornim vozilom na osnovu kršenja programa za droge i alkohol američkog Ministarstva saobraćaja. Takođe obezbeđuje da takvi vozači dobiju potrebnu procenu i tretman pre nego što upravljaju komercijalnim motornim vozilom na javnim putevima.

Informacije koje se održavaju u Ustanovi za testiranje droge i alkohola pomažu u identifikaciji vozača koji su počinili kršenje programa za nekorišćenje droge ili alkohola dok rade za jednog poslodavca, ali koji naknadno ne obaveste drugog poslodavca u skladu sa važećim propisima. Evidencija o kršenju programa za drogu i alkohol ostaje u Ustanovi za testiranje droge i alkohola pet godina, ili dok vozač ne završi proces povratka na dužnost, šta god bude kasnije.

 

Izvor: Ttnews.com

Leave a Reply