Nova pravila za emisije gasova ugroziće postojanje malih transportnih kompanija

Nova pravila za emisije gasova ugroziće postojanje malih transportnih kompanija

Agencija za zaštitu životne sredine ispunila je svoje obećanje da će izdati konačno pravilo o emisiji izduvnih gasova iz teških kamiona do kraja godine. Prva reakcija na novo pravilo od strane proizvođača motora i transportnih kompanija jeste da će poštovanje ovih propisa biti teško.

Agencija je ranije ove godine predložila dve opcije za drastično smanjenje emisije azot-oksida (NOk): proces u dva koraka sa progresivno strožim standardima u modelskim godinama (MI) 2027. i 2031., ili standard u jednom koraku 2027. koji bi bio manji agresivan u smanjenju emisija.

EPA je odabrala promenu standarda emisije u jednom koraku 2027. godine, ali onu koja je „u velikoj meri konzistentna“ sa originalnom i strožom opcijom u dva koraka, navodi agencija.

„Konačni novi numerički standardi NOx će rezultirati najvećim stepenom smanjenja emisija koji se može postići za nacionalni program koji počinje u 2027. godini kroz primenu tehnologije za koju je [EPA] administrator odredio da će biti dostupna počevši od 2027. godine, nakon odgovarajućeg razmatranja na troškove, energiju i sigurnosne faktore povezane sa primenom takve tehnologije“, navodi EPA.

Udruženje proizvođača kamiona i motora (EMA), koje je dalo prednost standardnoj opciji koju je predložila EPA u jednom koraku iz 2027, tvrdi je da je konačno pravilo „veoma strogo i da će biti izazovno za implementaciju“, izjavio je predsednik EMA Džed Mendel.

Freightwaves

Leave a Reply