Navistar povlači oko 600 kamiona International zbog problema sa pogonskom osovinom

Navistar povlači oko 600 kamiona International zbog problema sa pogonskom osovinom

Prema Nacionalnoj upravi za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA), kompanija Navistar povlači oko 600 kamiona marke International zbog problema sa pogonskom osovinom.

Ovim povlačenjem je obuhvaćeno više od 600 kamiona International MV i International HV iz 2023. godine. Prema informacijama NHTSA, pogonska osovina može pući pod određenim uslovima opterećenja. Slomljena pogonska osovina može prouzrokovati gubitak pogonske snage, povećavajući rizik od sudara.

Broj ovog opoziva NHTSA je 23V-587.

Dileri će zameniti pogonsku osovinu besplatno. Očekuje se da će vlasnicima biti poslata obaveštenja putem pošte 16. oktobra.

Vlasnici mogu kontaktirati korisničku službu Navistar-a na broj 1-800-448-7825 sa brojem opoziva 23520.

Truckers NEWS

Leave a Reply