Navistar povlači gotovo 45000 kamiona zbog kvara

Navistar povlači gotovo 45000 kamiona zbog kvara

Navistar povlači oko 45.000 kamiona iz godina modela 2016-2020 zbog tri požara ispod haube u vezi sa sistemom grejanja, ventilacije i klimatizacije.

Sva 44.887 opozvanih vozila su podložna potencijalnim požarima. Navistar je istražio tri požara pre nego što je utvrdio da je verovatan uzrok nizak napon i amperaža modula za distribuciju energije (PDM). Prvi požar se dogodio u januaru 2022.

Terminal za ožičenje koji ne ispunjava zahteve za kontinualnu električnu struju u krugu motora ventilatora HVAC može izazvati oštećenje od požara. To takođe može dovesti do povreda vozača ili putnika, rekao je Navistar Nacionalnoj upravi za bezbednost saobraćaja na autoputevima.

Navistar je prijavio da nema povreda povezanih sa ovim stanjem. Imao je 68 zahteva po garanciji, uključujući 30 koji su govorili da je došlo do topljenja nekih komponenti. Topljenje ili požar se dešava bez ikakvog upozorenja.

Freightwaves

Leave a Reply