Navistar povlači 92.193 kamiona i autobusa zbog problema sa ABS-om

Navistar povlači 92.193 kamiona i autobusa zbog problema sa ABS-om

Navistar Inc. povlači više od 92.000 kamiona i autobusa zbog problema sa indikatorom protiv blokiranja kočnica tokom prinudnog zaustavljanja. Ovaj opoziv obuhvata sva vozila uključena u ponudu kompanije u periodu od 2021. do 2024. godine, koja su podložna neusaglašenosti. Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputu objavila je informaciju da do sada nije bilo izveštaja o nesrećama ili povredama povezanim sa ovim problemom.

Opozvani modeli vozila uključuju International LT seriju (45.931), MV (16.227), RH (4.923), HX (2.498), HV (1.259), Lone Star (704) električni eMV (117), kao i 1.158 komercijalnih autobusa. Pored toga, Navistar je ranije povukao 19.376 školskih autobusa zbog istog problema, čime ukupan broj povučenih vozila dostiže 92.193.

Glavni uzrok opoziva je neusaglašenost indikatorske lampice protiv blokiranja kočnica sa Federalnim standardom o bezbednosti motornih vozila. Prema ovom standardu, lampica ABS-a treba da bude aktivna kada postoji kvar, svaki put kada je prekidač za paljenje vozila uključen (run) i vozilo je u pokretu. Međutim, nedostatak ove funkcionalnosti može predstavljati rizik jer vozači možda neće primetiti grešku u ABS sistemu tokom događaja kočenja koji zahteva upotrebu ABS-a. To može dovesti do povećanja rizika od sudara vozila.

Navistar je identifikovao da funkcija treptanja elektronske kontrolne jedinice kočionog sistema ometa signal indikatorske lampice ABS-a, što dovodi do njenog isključivanja. Međutim, kada se vozilo zaustavi, lampica ponovo svetli. Lampice kontrole proklizavanja i stabilnosti ostaju upaljene, pružajući tako upozorenje vozaču na prisustvo problema.

Kako bi se rešio ovaj problem, Navistar će sprovesti ažuriranje softvera koje će onemogućiti funkciju treptajućeg koda, kako bi se osiguralo da ne ometa komande logike greške za ABS lampu.

Obaveštenja o ovom opozivu će biti poslata kupcima i prodavcima putem pošte 24. jula. Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputu dodelila je broj opoziva 23V-370 za kamione i komercijalne autobuse, dok je broj opoziva za školske autobuse 23V-371.

Navistar Inc. prepoznaje značaj bezbednosti u saobraćaju i preduzima ovaj korak kako bi rešio problem sa indikatorom protiv blokiranja kočnica. Pozivamo sve vlasnike pogođenih vozila da se obrate ovlašćenim servisnim centrima kako bi dobili ažuriranje softvera i osigurali sigurnost svojih vozila i putnika.

Izvor: Freightwaves.com

Leave a Reply