Nakon ELD One FMCSA opozvala još jedan ELD uređaj ove nedelje

Nakon ELD One FMCSA opozvala još jedan ELD uređaj ove nedelje

Federalna administracija za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) opozvala je još jedan uređaj za elektronsko evidentiranje (ELD) sa liste odobrenih uređaja. U petak 3. februara FMCSA je dodala Nationwide ELD na listu opozvanih uređaja zbog neispunjavanja tehničkih specifikacija.

U utorak 31. januara FMCSA je uklonila ELD ONE sa liste odobrenih uređaja. FMCSA korisnicima oba uređaja preporučuje da preduzmu sledeće korake:

  • Prestanite da koristite opozvani uređaj i vratite se na papirne evidencije ili softver za evidentiranje da biste zabeležili podatke o potrebnim satima usluge.
  • Zamenite opozvani uređaj sa usaglašenim ELD-om sa liste registrovanih uređaja.

FMCSA motornim prevoznicima daje rok od 60 dana za prelazak na odobreni uređaj. Nakon perioda od 60 dana vozači koji nastave da koriste opozvani uređaj rade bez ELD i mogu biti isključeni iz saobraćaja.

Za Nationwide ELD korisnike period zamene traje do 4. aprila 2023. godine. Za korisnike ELD ONE period zamene traje do 1. aprila 2023. godine.

CDL LIFE 

Leave a Reply