Najznačajnijia zatvaranja kamionskih kompanija u poslednjih pet godina

Najznačajnijia zatvaranja kamionskih kompanija u poslednjih pet godina

Industrija kamionskog prevoza suočila se sa neviđenim izazovima u proteklih pet godina, i nisu sve kompanije uspele da izdrže oluju.

Kamionske kompanije su bile primorane da izdrže mnogo toga kako bi isporučile robu koja je Americi bila potrebna u proteklih nekoliko godina. Prevoznici su se suočili sa izazovima globalne pandemije, protestima na autoputevima, rastućom inflacijom, visokim cenama goriva, katastrofalnim vremenskim događajima, sve većim regulatornim opterećenjem, a sada i sa velikim usporavanjem tržišta tereta i padom cena.

Iako je većina kamionskih kompanija uspela da se izbori sa ovim izazovima, stotine su bile primorane da proglase bankrot, zatvore svoja vrata i otpuste radnike. Ovo je lista smao nekih od njih.

Yellow

Celadon

LME Inc.

Dillon Logistics

HVH Transportation

Arnold Transportation Services Inc.

CDLLIFE

Leave a Reply