Najgori maj u istoriji – Cene prevoza najniže u poslednjih 6 godina

Najgori maj u istoriji – Cene prevoza najniže u poslednjih 6 godina

Prema najnovijem izveštaju Indeksa menadžera logistike (LMI), aktivnost u lancu snabdevanja je pala na najniži nivo svih vremena treći mesec zaredom u maju. Podaci prikupljeni u ovom izveštaju otkrivaju zabrinjavajuće trendove i ukazuju na ozbiljne izazove sa kojima se suočava sektor logistike.

Indeks aktivnosti u lancu snabdevanja za maj iznosio je 47,3, što je prvi put u poslednjih 6,5 godina. Ova ocena je niža za 3,6 procentnih poena u poređenju sa prethodnim mesecom i daleko ispod neutralnog nivoa od 50.

Glavni faktor koji je doveo do ove situacije je dalje slabljenje tržišta tereta. Podindeks za transportne kapacitete iznosio je 69,3, što je 14. mesec zaredom ekspanzije. Međutim, iskorišćenost saobraćaja je značajno opala i zabeležila očitavanje od 45,5, što je pad od 9,5 poena u odnosu na april, a gotovo 19 poena niže nego prethodne godine.

Ova kombinacija faktora dovela je do rapidnog rasta cena transporta. Indeks cena dostigao je nivo od 27,9, što je najbrža stopa kontrakcije ikada zabeležena. Na godišnjem nivou, indeks cena je lošiji za više od 37 poena, dok je u odnosu na prethodne dve godine niži za čak 63 poena.

Ispitanici su takođe prijavili dalje pogoršanje trendova u poslednje dve nedelje maja, sa očitavanjem od 24,1, što je gotovo 9 poena gore u odnosu na prvu polovinu meseca. Ova situacija je rezultat tekuće recesije u sektoru teretnog prometa, koja je usledila nakon brzog rasta u 2020. i 2021. godini.

Nedeljne cene dizela su tokom meseca bile niže za prosečno 30%, što je donekle ublažilo troškove, ali se očekuje da će cene uskoro početi da se stabilizuju prema učesnicima ankete. Prognoze za 12 meseci ukazuju na nastavak kontrakcije, sa izgledima za stope od 47,5, što je samo 0,6 poena manje u odnosu na april.

Takođe je zabeleženo smanjenje nivoa zaliha u maju. Podaci pokazuju da su zalihe pale na teritoriju smanjenja po prvi put od početka pandemije, sa očitavanjem od 49,5. To je skoro 20 poena niže nego prethodne godine i znatno ispod proseka svih vremena od 62,1.

Dalje smanjenje zaliha u drugoj polovini meseca ukazuje na to da zalihe teku nizvodno do trgovaca na malo i kompanija bliže potrošačima. Ispitanici u nižim krugovima registrovali su očitavanje od 54,4, dok su proizvođači i veletrgovci zabeležili smanjenje na 46,7. Prognoze za narednih 12 meseci ukazuju na dalje smanjenje zaliha, sa ocenom od 44,7.

Troškovi zaliha takođe su usporili stopu rasta i bili su niži za skoro 24 poena na godišnjem nivou. Iako se količina zaliha smanjuje, troškovi držanja na zalihama i dalje ostaju visoki. Ovo je delimično posledica sporog kretanja robe i visokih troškova statičnih zaliha.

Cene skladištenja podržavaju troškove održavanja zaliha, iako je zabeležen pad indeksa za 7 poena tokom meseca. Buduće prognoze ukazuju na nastavak rasta cena skladištenja, s obzirom na ocenu od 60,5 za buduću perspektivu cena.

Skladišni kapacitet je nastavio da raste četvrti mesec zaredom, nakon dugotrajnog pada od 2,5 godine. Ovaj podatak je podržan brzim smanjenjem zaliha u drugoj polovini meseca, što je povećalo raspoloživi prostor.

Međutim, iskorišćenost skladišta je zabeležila pad od preko 18 poena u odnosu na prethodnu godinu, što je druga najniža stopa rasta ikada zabeležena. Ovo ukazuje na smanjenje potražnje za skladištenjem, uprkos raspoloživim kapacitetima.

Ukupna mera logističkih cena, koja obuhvata troškove zaliha, cene skladištenja i cene transporta, pokazuje najniže vrednosti svih vremena u maju, ali se i dalje nalazi u režimu ekspanzije. Ipak, očekuje se da će inflacija nastaviti da se smanjuje, što bi moglo dovesti do usporavanja kamatnih stopa i konačnog oporavka tržišta tereta.

Izveštaj LMI, koji predstavlja saradnju između nekoliko univerziteta, naglašava da trenutni pad aktivnosti u lancu snabdevanja odražava tekuću recesiju teretnog prometa koja je usledila nakon brzog rasta tokom 2020. i 2021. godine.

Nedeljne cene dizela su tokom meseca bile niže za 30% u proseku. Iako se očekuje stabilizacija cena prema učesnicima ankete, izgradnja skladišnih kapaciteta bi mogla usporiti jer se manje zaključuje ugovora o zakupu, a neke kompanije žele smanjiti svoj otisak skladišta.

Izvor: Freightwaves.com

Leave a Reply