Locomation korak bliže komercijalnoj primeni autonomnih kamiona širom Amerike

Kompanija je počela da testira  svoju novu generaciju AB transportnog hardvera, bliže proizvodnji, na regionalnim autoputevima kao sledeći korak ka potpunoj komercijalnoj primeni

Ranije ove godine, Locomotion je najavio da očekuje da će biti prva kompanija koja će bezbedno, legalno i rutinski primeniti tehnologiju autonomnog transporta u komercijalnim dugolinijskim operacijama širom Sjedinjenih Država.

Locomation je stekao ime svojom tehnologijom Autonomous Relay ConvoySM kojom upravljaju ljudi, prvim korakom na putu ka punoj autonomiji. Njihov pristup vođen ljudima kombinuje superiornu kognitivnu sposobnost ljudskog vozača da vodi konvoj kroz složene situacije na putu, i kontrolisanu preciznost autonomne tehnologije u kamionu pratiocu kako bi se održala čvrsta sinhronizacija između dva kamiona. Svaki vozač se smenjuje aktivno predvodeći elektronski vezani konvoj, potpuno angažovan u funkciji vožnje, dok drugi vozač u pratećem kamionu odmara u krevetu za spavanje, van radnog vremena, dok ga vozilo prati u autonomnom režimu.

Pre nego što Locomation bude mogao komercijalno da se primeni, kompanija će morati da sprovede testiranje na odabranim putevima, što je jedan od važnih delova njenog višestranog pristupa testiranju za validaciju bezbedonosnih performansi sistema. Kompanija je preduzela sledeće korake ka postizanju ovog cilja prošlog meseca objavljivanjem svoje dobrovoljne samoprocene bezbednosti na osnovu smernica Ministarstva saobraćaja Sjedinjenih Država.

Okvir USDOT-a sadrži 12 prioritetno-bezbedonosnih elemenata koje treba uzeti u obzir, uključujući bezbednost sistema, sajber bezbednost vozila, otkrivanje i reagovanje objekata i događaja, interfejse ljudskih mašina, sposobnost sudara, obrazovanej i obuku potrošača, metode validacije i savezne, državne i lokalne zakone.

VSSA opisuje Locomation-ov pristup bezbednosti, koji je zasnovan na decenijama iskustva u autonomiji, automobilskoj industriji i njihovoj posvećenosti radu da bud utranparentno i proverljivo bezbedni. Da bi ovo postigla, Locomation kreira Safety Case da dokaže da je ARC sistem prihvatljivo bezbedan; definisan kao sistem bez nerazumnog rizika od povrede ljudi i/ili imovine. Safety Case pruža Locomation-u jasan, delotvoran i odgovoran put do isporuke proizvoda.

Sa bezbednošću kao našom zvezdom vodiljom, Locomation će biti prva koja će bezbedno, legalno i rutinski primeniti tehnologiju autonomnog transporta u komercijalnim operacijama širom Sjedinjenih Država“, rekao je suosnivač i izvršni direktor Locomation-a Cetin Mericli u uvodu dokumenta. „Mi gradimo našu tehnologiju na pravi način, procenjujući i adresirajući uticaje koji će biti uspeh za profesionalne vozače kamiona, za trucking kompanije i industrijske partnere, za zajednice u kojima će tehnologija biti primenjena, za naš lanac snabdevanja, životnu sredinu i za ljude ove velike nacije“.

Locomation je uspostavio bezbedonosni oktiv od pet stubova, odnosno načela, koja će voditi dizajn, razvoj, validaciju i operacije navedene u njegovoj sveobuhvatnoj proceni:

Kultura bezbednosti: Svako u organizaciji je odgovoran za bebzednost i svako može prijaviti zabrinutost za bezbednost ili pokrenuti zaustavljanje flote i posade bez ikakvog straha od odmazde.

Projektuj ispravno: ARC sistem je projektovan tako da bude funkcionalno bezbedan u svakom trenutku, ponašajući se predvidljivo sa drugim učesnicima u saobraćaju, i biće procenjen kroz rigoroznu verifikaciju i testiranje. U prisustvu značajnih kvarova, preći će se na bezbedonosni rad.

Proizvedi ispravno: ARC sistem će biti bez nedostataka u kvalitetu i proizvodnji, kao i montaži koje predstavljaju nerazumni bezbedonosni rizik.

Upravljaj ispravno: ARC sistemom će upravljati samo ovlašćeni ljudski vozači koji će biti odgovarajući obučeni i sertifikovani da budu autonomni operateri kamiona. Performanse vožnje ljudskog vozača u glavnom kamionu će se pratiti kako bi se osiguralo da su u svakom trenutku svesni situacije. Voziila, uključujući ARC tehnologiju, biće propisno održavana, a pregledi pre i posle putovanja biće obavljeni i dokumentovani.

Poboljšaj kako treba: Bezbednost ARC sistema će se kontinuirano poboljšati kroz aktivno praćenje indikatora učinka, praćenje ishoda i analizu trendova. Anomalije i problemi će se pravilno pratiti, prijavljivati i rešavati, uključujući sprovođenje odgovarajućih preventivnih mera.

Kompanija je takođe predstavila svoj pristup uključivanju vozača, obuci i sertifikaciji, i pružila informacije koje će pomoći javnosti da razume tehnologiju kako bi se osiguralo da svi učesnici u saobraćaju imaju mogućnost da bezbedno koriste put. U bliskoj budućnosti, kompanija pokreće neviđene promene u ekosistemu čineći bezbedniji transport na duge relacije i poboljšavajući kvalitet života vozača kamiona kako bi pomogli privlačenju najkvalitetnijih i najiskusnijih autonomnih operatera kamiona.

 

Izvor: Freightwaves.com

Leave a Reply