Kompanije zahtevaju od saveznih regulatora da dozvole testiranje kose vozаča na drogu

Kompanije zahtevaju od saveznih regulatora da dozvole testiranje kose vozаča na drogu

FMCSA se slaže da se predlog da na javnu debatu nakon odbijanja prethodnog zatheva

truck with hair test sample

Grupa velikih kamionskih kompanija još jednom traži od saveznih regulatora da dozvole testiranje kose na drogu kako bi se utvrdilo da li je osoba sposobna da vozi – i ovog puta je vlada pristala da razmotri njihov slučaj.

Udruženje trucking industrije (The Trucking Alliance), sa članovima koji uključuju J.B. Hunt Transport (NASDAQ: JBHT), U.S. Xpress (NYSE: USX) i Knight-Swift Transportation (NYSE: KNX), traži izuzeće koje bi po prvi put omogućilo pozitivne rezultate koristeći kosu za testiranje na drogu – uzeto iz nasumičnih testiranja i pregleda vozača pre zapošljavanja – koje ć ese učitati u FMSCA centar za informacij eo drogama i alkoholu.

Konkretno, izuzeće bi „izmenilo definiciju stvarnog znanja kako bi uključilo znanje poslodavca o pozitivnom testu kose kod vozača, što bi zahtevalo da se takvi rezultati prijavljuju FMCSA Centru za testiranje na drogu i alkohol i prevoznicima koji se raspituju, zbog potrebe da se pridržavaju“, prema zahtevu Udruženja trucking industrije podnetom u aprilu.

Prevoznici Udruženja su dugo tvrdili da je testiranje kose znatno preciznije u određivanju da li je osoba uobičajeni korisnik droge u odnosu na testiranje urina.

Moji klijenti imaju saznanja o stotinama hiljada pozitivnih testova na drogu koje ne mogu da del eu okviru trenutnog sistema, a ti vozači su trenutno na putu“, rekao je Rob Moseley, advokat koji predstavlja grupu, za Freightwaves. „Ovo izuzeće bi poslodavcima, koji se raspituju u Centru, dalo priliku da imaju potpuno znanje o uobičajenim korisnicima droge tokom procesa zapošljavanja“.

Nedavna studija koju je podržalo Udruženje trucking industrije je otkrila da FMCSA-in centar za razmenu informacija možda značajno ne prijavljuje upotrebu težih droga od strane vozača kamiona, kao što su kokain i ilegalni opioidi, zbog isključenja testiranja kose u bazi podataka.

U zahtevu za komentare, FMCSA se složila da razmotri zahtev za izuzeće od strane Udruženja trucking industrije – potez koji izgleda suprotan odgovoru agencije na opsežniji, ali slčan apel grupe 2020.godine.

U avgustu te godine, Udruženje je zatražilo od FMCSA, pored trenutnog zahteva grupe za izuzeće, dodatno izuzeće koje bi omogućilo rezultate testova na drogu iz vlasi kose umesto 50% potrebnih nasumičnih testiranja, koje trenutno zahtevaju od prevoznika da koriste testiranje urina.

Pozivajući se na nadležnost Ministarstva zdravlja i socijalnih službi Sjedinjenih Država (HHS) nad pitanjima politike o drogama, FMCSA je u maju 2021.godine odgovorila da zbog nedostatka zakonskih ovlašćenja da postupa po prijavi, agencija nije mogla da je obradi u skladu sa saveznim zahtevima koji se odnose na zvanično obaveštenje i komentar.

Dalje, objavljivanje zahteva grupe za zvanično obaveštenje i komentar s obzirom na njen nedostatak nadležnosti „bilo bi obmanjujuće za zainteresovane strane agencije i druge zainteresovane strane“, saopštila je FMCSA prošle godine.

Promena politike u FMCSA?

Međutim, stav FMCSA se očigledno promenio, jer planira da nastavi sa rokom za obaveštenje i komentare, iako ponovo primećuje nedostatak ovlašćenja.

Iako FMCSA nema zakonska ovlašćenja da odobri zahtev Udruženja za izuzeće dok (HHS) ne preduzme određene radnje, FMCSA zahteva javni komentar o zahtevu za izuzeće, kako to zahteva i statut“, navela je agencija u trenutnom zahtevu za komentar.

FMCSA nije odmah odgovorila na komentar zašto ovaj put objavljuje obaveštenje i period za komentare i kakav bi efekat to mogao imati na zainteresovane snage.

Stručnjak za propise o transportu vidi očiglednu promenu agencije u tome kako reaguje na zahteve za izuzeće kao dobrodošao trend.

Moje iskustvo u prošlosti je bilo da bi FMCSA ponekad odgovarala na zahteve za izuzeće objašnjavajući zašto je odbijena i nije puštena na javno komentarisanje, kao u slučaju kada nije imala zakonska ovlašćenja da odobri zahtev“, navodi P. Sean Garney, ko-direktor u Scopelitis Transportation Consulting, rekao je za Freightwaves.

Ali iznošenje ovih zahteva do javnog mnjenja, gde se o njima može razgovarati i raspravljati, dovodi do važnih razgovora u industriji, i iako mnoga od ovih izuzeća možda nikada neće biti odobrena, oni mogu pokrenuti važne razgovore koji bi mogli da dovedu do dobre javne politike na kraju dana“.

Savetodavni odbor HHS-a za testiranje na lekove (DTAB) revidira predložene obavezne smernice za testiranje na lekove korišćenjem kose, objavljene u septembru 2020.godine, na osnovu komentara javnosti i pregleda aktuelne naučne literature koja se u njima citira. DTAB planira da o reviziji razgovara na zatvorenom sastanku u septembru. Kada se završi, konačni nacrt smernica mora da odobri HHS, a zatim da ga pregleda Kancelarija za upravljanje i budžet.

 

Izvor: Freightwaves.com

Leave a Reply