Kako da postanete vozač kamiona u Americi i dobijete CDL dozvolu

Kako da postanete vozač kamiona u Americi i dobijete CDL dozvolu

Kažu da je rudarski hleb sa sedam kora, ali će vam verovatno verovatno svi koji su nekada radili kao vozači kamiona reći isto za svoju profesiju. Duge smene, nespavanje i visoki rizik, spadaju u opis posla profesionalnog vozača kamiona. Naime, procentualno gledano, vozači kamiona nalaze se na sedmom mestu liste opasnih profesija u Americi.

Uz posao koji nosi veliki rizik obično ide i visoka zarada. Veliki broj naših sunarodnika odlučuje se da vozi kamion pre svega zbog dobre zarade. U daljem tekstu detaljno vam predstavljamo šta je sve neophodno da dobijete CDL i postanete profesionalni vozač kamiona u Americi.

Šta je komercijalna vozačka dozvola (CDL)?

„CDL“ označava komercijalnu vozačku dozvolu (Comercial Driver’s Liscence). Komercijalna vozačka dozvola je vozačka dozvola potrebna za upravljanje velikim, teškim ili plakatnim vozilima opasnih materijala u komercijalne svrhe širom Sjedinjenih Država. Nekoliko vrsta komercijalnih motornih vozila (CMVs) zahteva da vozač poseduje važeću vozačku komercijalnu dozvolu. Od vozača se takođe može tražiti da dobije jednu ili više posebnih kategorija, kao što su vazdušne kočnice, opasni materijali (Hazmat – opasni materijali), cisterne ili putnička vozila, kako bi vozio vozilo opremljeno vazdušnim kočnicama, kamion sa rezervoarom, kamion koji prevozi opasne materijale ili putničko vozilo. Svaka vrsta CDL-a i odobrenja zahteva polaganje pismenog testa; za neke je potreban i test veština. Neke vrste kategorija imaju dodatne zahteve. Za hazmat, vozač takođe mora uzeti otiske prstiju i proći procenu bezbedonosne pretnje Uprave za bezbednost saobraćaja (TCA).

Proces dobijanja CDL – a

Sve kategorije dozvola (A, B i C) imaju iste osnovne zahteve. Međutim, postoje dodatne stavke za svaku kategoriju dozvole – ti zahtevi su navedeni u njihovim odgovarajućim odeljcima koje ćemo navesti i koje ćete pronaći u daljem tekstu:

 • Neophodni koraci u procesu dobijanja CDL-a
 • Medicinski izveštaji koji će vam biti neophodni
 • Kako dobiti dozvolu kategorije A
 • Kako dobiti dozvolu kategorije B
 • Kako dobiti dozvolu kategorije C
 • Stvari koje vam NISU potrebne
 • Pravila tokom pandemije COVID-19

Neophodni koraci u procesu dobijanja CDL-a

 1. Morate imati najmanje 21 godinu (najmanje 18 kako biste vozili unutar države)
 2. Predajte svoju prijavu za dozvolu i platite neophodne naknade
 3. Priložite lična dokumenta kao i broj soc.osiguranja (proverite zahteve svoje države)
 4. Priložite dokaz o legalnom boravku u svojoj državi i Sjedinjenim Državama
 5. Priložite popunjeni obrazac izveštaja o lekarskom pregledu i obrazac uverenja lekara
 6. Morate da prođete test vida
 7. Morate da položite test znanja
 8. Nakon polaganja, izdaće vam se komercijalna potvrda za vožnju (CLP)
 9. Sačekajte najmanje 14 dana pre nego što vam se zakaže CDL ispit za veštine na putu
 10. Polagaćete i pregled (inspekciju) pre izlaska na put
 11. Položite ispit za veštine na putu i vožnju (morate doći sopstvenim vozilom)
 12. Nakon polaganja, morate platiti potrebne naknade za svoju novu dozvolu (ako želite, možete predati desetogodišnju proveru evidencije ako ste već imali vozačku dozvolu u bilo kojoj državi ili jurisdikciji koja nije ona u kojoj se sada prijavljujete za dozvolu)

Napomena: Ako ste vojni veteran sa iskustvom u vožnji vojnih autobusa ili vojnih kamiona, država vam može dozvoliti da se odreknete bilo kog ili svih sledećih pisanih testova: CDL opšto znanje, Putnici, Tanker ili Hazmat, sa dokazom o relevantnom vojnom iskustvu. Svaka država će vam takođe omogućiti da odustanete od vozačkog ispita.

Dobijanje komercijalne vozačke dozvole čini vas delom industrije koja pokreće krvotok američke ekonomije. Iako svi vide kamione na putu, ljudi ne shvataju da upravo ti kamioni premeštaju 70% tereta u Sjedinjenim Državama – teret čini više od 670 milijardi dolara, više od godišnjeg prihoda čitave države Švajcarske!

Za različite vrste komercijalnih vozačkih dozvola, osnovni zahtevi su savezno propisani ali je državama dozvoljeno da nameću sopstvene dodatne zahteve.

Na primer, savezni zakon je da morate imati 21.godinu  ili više da biste komercijalno vozili međudržavnim vozilom. Međutim, mnoge države će izdati CDL isključivo za vožnju u državi za one koji imaju 18 godina i više. Kada budete spremni da se prijavite za svoj CDL i popunite prijavu za CDL svoje države, moraćete da priložite dokaz o sledećem:

 • Vaš broj socijalnog osiguranja
 • Dokaz vašeg identiteta
 • Dokaz vašeg legalnog prebivališta

Dokumenti koje većina država prihvata kao dokaz vašeg broja socijalnog osiguranja obično uključuju vašu karticu socijalnog osiguranja, Medicare identifikacioni dokument, vašu ličnu kartu bilo koje od oružanih snaga Sjedinjenih Država (aktivne, penzionisane ili zavisne) ili dokument vojne separacije, poznat kao DD-214. Neke države mogu prihvatiti neke druge oblike dokaza o broju socijalnog osiguranja, pa proverite pre nego što krenete.

Spisak dokumenata koji se prihvata kao dokaz vašeg identiteta se razlikuje još više u zavisnosti od države do države. Neki od najčešće prihvaćenih dokumenata uključuju američki izvod iz matične knjige rođenih ili overenu kopiju pomenutog uverenja, važeći američki pasoš, američku indijansku kartu USCIS, važeću vojnu ličnu kartu, potvrdu o državljanstvu ili naturalizaciji, boravišnu kartu ili privremenu boravišnu kartu. Po svoj prilici, vaša država verovatno prihvata još nekoliko dokumenata kao dokaz identiteta pa je najbolje da potražite najnovije informacije u svom državnom CDL priručniku ili na zvaničnom sajtu DMV (Odeljenje motornih vozila).

Dokaz o zahtevima boravka će se takođe razlikovati među državama. Možda ćete morati da dostavite kopiju jednog računa za komunalne usluge u nekim državama kao što je Alabama dok će druge poput Kalifornije možda zahtevati dva ili tri različita dokumenta sa liste do osamnaest različitih opcija, a adresa na dokumentima se mora podudarati sa vašom prijavljenom adresom na CDL prijavi. Ponovo, najbolje je da proverite zvanični sajt DMV-a svoje države kako biste izbegli potencijalne probleme sa dokumentima.

Pored pružanja dokaza o vašem imenu, datumu rođenja, prebivalištu, starosti i broju socijalnog osiguranja, pružanje dokaza da ste medicinski sposobni da vozite je takođe deo procesa tokom kojeg ćete dobiti vašu dozvolu. Najlakši deo ovog procesa sastoji se od testa vašeg vida koji ćete polagati sa ostatkom pregleda za dozvolu, međutim detaljniji deo uključuje podnošenje potrebnih medicinskih izveštaja.

Zbog novog zakona, nakon 2021.godine, bez obzira da li vozite međudržavno ili u okviru države, svojoj državnoj agenciji za izdavanje dozvola morate dostaviti dva obrasca: obrazac izveštaja o lekarskom pregledu (MCSA-5875) i obrazac uverenja o lekarskom pregledu (MCSA-5876). Ako ćete voziti međudržavnim vozilom, morate da koristite lekara navedenog u Nacionalnom registru ovlašćenih medicinskih lekara kako biste popunili svoje formulare. Ako su ovi obrasci deo vašeg posla, vaš poslodavac ih mora platiti.

Kada ste obezbedili sve potrebne papire, morate položiti ispite. Svi kandidati za CDL moraju položiti ispit vida, kao i ispit znanja. Jednom kada ih položite, dobićete potvrdu za vožnju (CPL). Kodeks saveznih propisa kaže da morate da imate potvrdu najmanje 14 dana da biste mogli da polažete test veština na putu. (Neke jurisdikcije mogu zahtevati duži period zadržavanja). U zavisnosti od države koja ga izdaje, potvrda može važiti godinu dana i neobnovljiva je, ili važi kraće od jedne godine i obnovljiv je.

Formulari koji su vam neophodni: Medicinski izveštaj i medicinski sertifikat

Savezna uprava za bezbednost automobilskih prevoznika zahteva da svi međudržavni vozači komercijalih motornih vozila imaju važeću potvrdu medicinksog lekara (MEC), Obrazac MCSA-5876 za vožnju. Kao deo fizičke spremnosti, vozači moraju da popune deo izveštaja o istoriji bolesti (MEP), MSCA-5875.

Uverenje medicinskog lekara (MEC), Obrazac MSCA-5876

Ako medicinski lekar utvrdi da je pregledani vozač fizički osposobljen za upravljanje komercijalnim motornim vozilom u skladu sa standardima fizičke kvalifikacije, medicinski lekar će popuniti i dostaviti vozačku potvrdu medicinskog lekara (MEC) obrazac MCSA-5876. Medicinski lekar će čuvati kopiju uverenja (MEC), obrazac MCSA-5876, u evidenciji najmanje 3 godine.

Dakle, kada znate kako da dobijete CDL dozvolu tokom 2021.godine, kako odrediti koja kategorija dozvole je za vas? Države su pokušale da ovaj proces učine jednostavnijim.

Kako dobiti dozvolu A kategorije?

 • Sve što je potrebno za dobijanje klasične vozačke dozvole
 • Položiti opšti CDL test znanja i test znanja za kombinovana vozila
 • Morate obezbediti vozilo A kategorije prilikom testa veština na putu
 • Prijavite se za sve neophodna odobrenja klase A (poput dvostrukih i trostrukih)

Morate imati dozvolu kategorije A ako vozite kombinaciju vozila čija je masa veća od 11.000 kilograma i vozilo koje se vuče a da je teže od 4500 kilograma. Za mnoge države ovo bi uključivalo komercijalna vozila koja imaju prikolice ili poluprikolice sa dve ili više osovina.

Kako biste dobili dozvolu A kategorije, potrebno je da uradite sve o čemu ste do sada pročitali i takođe položite kombinovani pisani test. Prvo, morate obezbediti vozilo klase A na svom testu vozačkih sposobnosti. U zavisnosti od vašeg određenog vozila i vrste posla koji ćete tražiti, možda ćete morati da položite dodatne ispite, poput Dvostruko – trostrukog testa koji će vam omogućiti da vozite sa dvostrukim ili trostrukim prikolicama. Ako vaše vozilo ima vazdušne kočnice, moraćete da prođete test vazdušnih kočnica. Nakon što popunite sve relevantne papire, predate svu potrebnu dokumentaciju, položite pisane i vozačke ispite, dobićete novu vozačku dozvolu kategorije A!

Kako dobiti dozvolu B kategorije?

 • Sve što je potrebno za dobijanje klasične vozačke dozvole
 • Položiti opšti CDL test znanja
 • Morate obezbediti vozilo B klase prilikom testa veština na putu
 • Prijavite se za sve neophodna odobrenja kategorije B (vazdušne kočnice, rezervoari,itd)

Dozvola B kategorije je neophodna ako ćete voziti jedno vozilo teže od 11.000kg a ukupna bruto dozvoljena vrednost bilo kog vozila koje se vuče je manja od 4.500kg. budući da je većina težine u jednom vozilu sa dozvolom B kategorije, ne treba vam ni dvostruko-trostruko odobrenje, pa ni kombinovano. Međutim, ako vaše vozilo ima vazdušne kočnice ili ako vučete prikolicu, za to ćete morati dobiti posebna odobrenja.

Ključ za putovanje sa novom dozvolom kategorije B je samo popunjavanje polja; popunite papire, podnesite medicinske dokumente, položite sve ispite sa odličnim ocenama, platite takse I to je to!

Kako dobiti dozvolu C kategorije?

 • Sve što je potrebno za dobijanje klasične vozačke dozvole
 • Položiti opšti CDL test znanja
 • Morate obezbediti vozilo C klase prilikom testa veština na putu
 • Prijavite se za sve neophodna odobrenja (putnici, školski autobusi, Hazmat, itd)

Ako ćete voziti vozilo za prevoz više od 16 putnika ili opasne materijale, tada vam je potrebna dozvola kategorije C. Proces dobijanja dozvole kategorije C je veoma sličan onom za dozvole kategorije A ili B, iako zavisi od toga koju vrstu vozila ćete voziti. Jedini način na koji je kategorija C jedinstvena je taj što se morate prijaviti za neka odobrenja. Ako samo prevozite putnike, trebaće vam odobrenje za prevoz putnika. Za vožnju školskog autobusa trebaće vam odobrenje vozača školskog autobusa ili Putničko odobrenje.

Za transport opasnih materijala trebaće vam potvrda Hazmat-a. Za opasne materijale, takođe ćete morati da prođete dodatne državne i/ili TSA bezbedonosne provere. Vaša država takođe može imati dodatne provere bezbednosti za vozače školskih autobusa, što bi trebalo da bude na oficijalnom sajtu DMV-a. Sve dok popunite i predate papire i sva medicinska dokumenta, polažete i uspešno položite sve neophodne testove, platite takse i prođete bezbedonosne provere, uskoro ćete dobiti novu CDL dozvolu kategorije C.

Pravila tokom pandemije COVID-19

Da bi se nacionalna trgovina efikasnije nosila sa vanrednim situacijama izazvanim pandemijom, Savezna uprava za bezbednost automobilskih prevoznika (FMCSA) je izdala niz hitnih deklaracija. Ove deklaracije su pružile oslobađanje od nekih uobičajenih zahteva za komercijalnu vožnju poput sledećih:

 • Države mogu da učine CLP važećim duže od jedne godine
 • Vlasnik CLP potvrde nije dužan da sačeka najmanje 14 dana pre polaganja CDL testa za veštine na putu
 • CLP potvrda ili CDL će ostati validni čak i nakon što isteknu lekarsko uverenje ili izuzeće

Ova i druga pravila za vandredne situacije su više puta proširivana ili modifikovana od strane FMCSA, kako se nastavlja vanredna situacija.

Stvari koje vam NISU potrebne

Komercijalna škola vožnje će pružiti obuku u učionici i za volanom. Šta ako smatrate da vam treba više pismenih uputstava nego što osnovni kurs pruža? Pre nego što potrošite više novca na dodatna uputstva u učionici, razmislite da li biste mogli više da naučite na nekim onlajn sajtovima. Na primer, postoji puno besplatnih visokokvalitetnih CDL vežbi za vozačke testove, bez potrebe da se prijavljujete ili pružate bilo kakve lične podatke ili da se obavezujete. Napomena: ne morate da plaćate priručnik za CDL u svojoj državi. Neki sajtovi nude da vam ga prodaju, što je vrlo neetično kada se može naći besplatno na sajtu za izdavanje dozvola za CDL u vašoj državi. Ako proverite sajt DMV-a u vašoj državi, oni mogu takođe navesti lokacije na kojima možete dobiti besplatan primerak.

Najvažniji faktor kako dobiti CDL dozvolu nije novac – to je vaše vreme i odlučnost! Bez obzira da li ćete dobiti dozvolu kategorije A, B ili C, nadamo se da ćete vrlo biti na putu, u ovoj 2021.godini!

Izvor: Driving tests 

Leave a Reply