tax for truckers balkan trucekrs us

IRS – Rok za plaćanje poreza za kamiondžije uskoro ističe

Internal Revenue Service (IRS) izdao je podsetnik kamiondžijama da je glavni rok za plaćanje poreza za samo nekoliko nedelja.

Obrazac 2290, poreska prijava za korišćenje teških vozila na autoputu treba da bude predata do 31. avgusta 2022. za vozila koja su prvi put korišćena u julu 2022. Poreska uprava podstiče kamiondžije da e-pošalju obrazac.

Ko mora da podnese obrazac 2290 i plati porez?


• Kamiondžije koji imaju motorno vozilo na autoputu sa oporezivom bruto težinom od 55.000 funti ili više registrovano na svoje ime moraju podneti obrazac 2290 i platiti porez. Međutim, za vozila koja očekuju da će koristiti 5.000 milja ili manje (7.500 za poljoprivredna vozila), od njih se traži da podnesu prijavu, ali ne plaćaju porez. Ako vozilo prekorači ograničenje korišćenja kilometraže tokom poreskog perioda, porez dospeva.
• Vozila koja se prvi put koriste na javnom autoputu tokom jula 2022. moraju podneti obrazac 2290 i platiti odgovarajuću taksu između 1. jula i 31. avgusta.
• Poreski obveznici moraju podneti Obrazac 2290 do poslednjeg dana u mesecu koji sledi od meseca u kome je poreski obveznik prvi put koristio vozilo na javnom putu tokom poreskog perioda, bez obzira na datum obnavljanja registracije vozila.
• Rok za podnošenje prijave NIJE vezan za datum registracije vozila.
• Za grafikon IRS koji prikazuje kada treba da predate obrazac 2290 na osnovu vremena kada je vaše vozilo prvi put korišćeno na putu, kliknite ovde.

Leave a Reply