IRS podseća vozače kamiona na rok za plaćanje poreza do 31. avgusta

IRS podseća vozače kamiona na rok za plaćanje poreza do 31. avgusta

Poreska uprava Sjedinjenih Američkih Država (IRS) saopštila je da vozačima kamiona ponestaje vremena da podnesu porez na upotrebu teških vozila na autoputu.

Prema saopštenju IRS-a objavljenom 17. avgusta, rok za elektronsko podnošenje i plaćanje poreza na upotrebu teških vozila na autoputu je 31. avgust 2023. godine za vozila koja su prvi put korišćena u julu 2023. godine.

Porez na upotrebu teških vozila na autoputu je godišnji federalni porez na teška motorna vozila koja se kreću na javnim putevima i koji moraju platiti oni koji su registrovali, ili su obavezni da registruju, velike kamione i autobuse sa oporezivom bruto težinom od 55.000 funti ili više.

Rok za podnošenje nije vezan za datum registracije vozila. Poreski obveznici moraju podneti obrazac 2290 poslednjeg dana meseca koji sledi nakon meseca u kojem je poreski obveznik prvi put koristio vozilo na javnom putu tokom oporezivog perioda, bez obzira na datum obnove registracije vozila, prema IRS-u.

TT NEWS

Leave a Reply