FMSCA razmatra zahtev da brokeri i dispečeri dele podatke o cenama sa vozačima

FMSCA razmatra zahtev da brokeri i dispečeri dele podatke o cenama sa vozačima

Savezna uprava za sigurnost motornog prevoza (FMCSA) će razmotriti zahtev za transparentnost brokera i špeditera.

OOIDA (Owner-Operator Independent Drivers Association) traži donošenje pravila kojim se zahteva da se dokumentacija o cenama deli sa vozačima.

FMCSA je potvrdila da će “u odgovarajućem trenutku” razmotriti zahtev za transparentnost koji traži da se podaci o cenama brokera i špeditera dele sa vozačima koji obavljaju prevoz.

Ova odluka dolazi nakon zahteva Udruženja nezavisnih vozača-vlasnika (Owner-Operator Independent Drivers Association – OOIDA) da se omogući pristup elektronskim zapisima o transakcijama u roku od 48 sati nakon završetka usluge.

Udruženje za posredovanje u transportu aktivno se protivi ovom zahtevu, tvrdeći da su takvi dokumenti privatne prirode.

TT NEWS

Leave a Reply