FMCSA zabranila još jedan ELD uređaj, treći od početka meseca

FMCSA zabranila još jedan ELD uređaj, treći od početka meseca

Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) uklonila je još jedan uređaj za elektronsko evidentiranje (ELD) sa liste odobrenih uređaja agencije.  Ovo je treći uređaj koji je uklonjen za manje od dve nedelje.

FMCSA je 8. februara uklonila ONE PLUS ELD sa liste odobrenih uređaja. Agencija je saopštila da uređaj nije ispunio tehničke specifikacije koje zahteva savezni zakon. FMCSA savetuje prevoznike koji koriste gore navedeni uređaj da preduzmu sledeće korake:

  • Prestanite da koristite opozvani uređaj i koristite papirne evidencije ili softver za evidentiranje da biste snimili podatke o potrebnim satima
  • Zamenite opozvani uređaj dopuštenim ELD uređajem sa liste registrovanih uređaja pre 10. aprila 2023. godine.

Prevoznici imaju rok od 60 dana da zamene opozvani uređaj odobrenim uređajem. Nakon ovog perioda smatra se da prevoznici koji nastave da koriste opozvani uređaj rade bez ELD-a.

Zvaničnici za sprovođenje zakona će vozača koji koristi povučeni uređaj 10. aprila 2023. godine ili kasnije kazniti i isključiti iz saobraćaja. FMCSA je 31. januara uklonila ELD ONE uređaj sa liste odobrenih uređaja, a 3. februara Nationwide ELD uređaj.

 CDL LIFE 

Leave a Reply