FMCSA uklonila još 4 ELD-a sa liste dozvoljenih uređaja

FMCSA uklonila još 4 ELD-a sa liste dozvoljenih uređaja

U utorak je Federalna uprava za bezbednost vozača kamiona (FMCSA) saopštila da je četiri elektronska uređaja za vođenje evidencije (ELD) premeštena na “Opozvani” spisak agencije, što znači da će vozači kamiona koji nastave da koriste ove uređaje uskoro moći biti kažnjeni.

FMCSA je uklonila sledeća četiri ELD uređaja sa liste odobrenih uređaja:

ALL TRUCKERS

ELD GOLDEN

ELD PRIMELD

SECURE ELD

Prema FMCSA, ovi ELD uređaji nisu ispunili minimalne federalne zahteve.

Prevoznici koji koriste bilo koji od ovih četiri ELD uređaja treba da preduzmu sledeće korake:

Prestati da koriste opozvane ELD uređaje i vratiti se na papirne dnevnike ili softvere za vođenje evidencije o potrebnim radnim satima. Zameniti opozvane ELD uređaje sa uređajima koji ispunjavaju zahteve sa liste registrovanih uređaja pre 23. septembra 2023. godine. FMCSA daje prevoznicima rok od 60 dana da zamene ELD uređaje koji nisu u skladu sa propisima.

Počevši od 23. septembra 2023. godine, prevoznici koji nastave da koriste opozvane uređaje navedene iznad smatraće se da rade bez ELD uređaja. Bezbednosni zvaničnici koji sretnu vozača koji koristi opozvani uređaj na ili posle 23. septembra 2023. godine upućeni su od strane FMCSA da stave vozača van upotrebe.

“FMCSA snažno preporučuje prevoznicima da odmah preduzmu navedene korake kako bi izbegli probleme sa usaglašenošću ako nedostaci ne budu rešeni na vreme”, navela je agencija.

Ove godine, FMCSA je već uklonila nekoliko drugih ELD uređaja sa liste odobrenih uređaja.

CDL Life

Leave a Reply