FMCSA smanjuje UCR naknade za 31%

FMCSA smanjuje UCR naknade za 31%

Federalna administracija za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) je objavila veliko smanjenje iznosa naknada koje se prikupljaju kao deo Plana objedinjene registracije prevoznika (UCR).

U obaveštenju objavljenom u Federalnom registru 01.septembra 2022.godine, FMCSA je objavila planove da smanji UCR naknade za približno 31% za sve kategorije naknada.

Prema FMCSA-u, smanjenje godišnjih naknada za registraciju bilo bi između 18 i 17.688 dolara po entitetu, u zavisnosti od primenljivog raspona naknada koji se zasniva na broju vozila u vlasništvu ili kojima upravlja entitet na koji se to odnosi.

Smanjenje takse će stupiti na snagu u 41.državi koja učestvuje u UCR planu počevši od 01.oktobra 2023.godine.

Smanjenje takse je odobreno zbog pravila iz 2007.godine koje zahteva prilagođavanje naknade kada su prihodi od registracije prikupljeni prethodnih godina premašili maksimalni godišnji prihod od 107,78 miliona dolara.

Od 2005.godine, motorni prevoznici, privatni prevoznici imovine, brokeri, špediteri i lizing kompanije koje podležu UCR-u su obavezne da podnesu godišnje naknade na osnovu veličine voznog parka kako bi dopunile finansiranje za registraciju i bezbedonosne programe državnih autoputeva.

Za dodatne informacije o UCR programu, kliknite OVDE.

 

Izvor: Cdllife.com

Leave a Reply