FMCSA produžava “HOS relief for COVID-19” za još 3 meseca

Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) ponovo je produžila vanrednu deklaraciju koja ističe, dajući regulatorne olakšice za vozače koji prevoze određenu vrstu robe tokom pandemije. FMCSA je 27. maja 2022. godine izdala produženje do 31. avgusta 2022. godine za vanredno stane kako bi se obezbedile regulatorne olakšice za vozače koji pružaju direktnu pomoć tokom pandemije .

Prethodno izdato produženje od 26. februara 2022. godine trebalo je da istekne 31. maja 2022. godine. Proširenje izuzeća odnosi se na vozače kamiona koji vuku sledeće zalihe kao direktnu podršku naporima za pomoć COVID-19:

  • Stoka i stočna hrana
  • Medicinski materijal i oprema u vezi sa testiranjem, dijagnozom i lečenjem COVID-19
  • Vakcine, sastavni proizvodi i medicinski materijal i oprema, uključujući pomoćni materijal/komplet za davanje vakcina, u vezi sa prevencijom COVID-19 zalihe i oprema neophodna za bezbednost zajednice, sanitaciju i prevenciju prenošenja COVID-19 u zajednici, kao što su maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju ruku, sapun i dezinfekciona sredstva
  • Hrana, proizvodi od papira i druge namirnice za hitno obnavljanje zaliha distributivnih centara ili prodavnica
  • Benzin, dizel, izduvna tečnost dizel motora (DEF), gorivo za mlazne motore, etil alkohol i gorivo za grejanje uključujući propan, prirodni gas i lož ulje.

FMCSA je takođe ponovila da odricanje od HOS-a ne daje autoprevoznicima pravo da primoravaju umorne vozače da rade. Svakom vozaču koji obavesti kompaniju da mu je potreban odmor mora se dati 10 sati pre nego što se vrati na dužnost.

Vozači koji rade pod izuzećem moraju i dalje da se pridržavaju kontrolisanih supstanci i alkohola i zahteva za testiranje, zahteve za komercijalnu vozačku dozvolu, zahteve za dozvolu za bezbednost opasnih materijala, zahteve finansijske odgovornosti (osiguranja), propise o opasnim materijalima i veličinu, dužinu vozila, ograničenja širine i težine, kao i oznake rute. Prvobitno hitno izuzeće FMCSA izdato je u martu 2020. godine pod Trampovom administracijom i od tada je prošireno i modifikovano nekoliko puta tokom pandemije.

CDL Life

Leave a Reply