FMCSA odobrava povećanje naknada za prevoznike i brokere za 25%

FMCSA odobrava povećanje naknada za prevoznike i brokere za 25%

Prvo povećanje naknada u okviru Plana za jedinstvenu registraciju prevoznika od 2010. godine

Federalni regulatori su odobrili povećanje naknada za 25% koje države prikupljaju od motornih prevoznika, brokera i kompanija za leasing, a koje se koriste za finansiranje državnih programa bezbednosti na putevima.

Povećanje naknada u okviru Plana za jedinstvenu registraciju prevoznika (UCR) za 2025. registracionu godinu, najavljeno u petak od strane Federalne administracije za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA), iznosi otprilike od $9 do $9,000 više godišnje, zavisno od veličine flote. Naknada za brokera ili leasing kompaniju iznosi $46.

Ovo povećanje sledi nakon dve godine smanjenja naknada koje su uticale na registracione godine 2023. i 2024., sa prosečnim smanjenjem naknada od 37,3 procenta, kao i nakon stabilnih, nepromenjenih prikupljanja naknada od 2010. do 2017. godine. Agencija veruje da je ova rekalkulacija naknada razumna i u skladu sa strukturom i obavezama propisanim zakonom.

UCR, i 41 država koja učestvuje u sporazumu, utvrđuju i prikupljaju naknade koje države mogu koristiti po svom nahođenju, ali se obično koriste za programe bezbednosti na putevima, sprovođenje zakona i administraciju UCR-a.

FREIGHT WAVES

Leave a Reply