FMCSA: Još jedan ELD uređaj uklonjen sa liste odobrenih uređaja

FMCSA: Još jedan ELD uređaj uklonjen sa liste odobrenih uređaja

Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) uklonila je popularni elektronski uređaj za evidentiranje (ELD) sa svoje liste odobrenih uređaja, čineći one koji ga koriste neusaglašenim sa saveznim propisima.

Od 7. septembra 2022. godine, FMCSA je uklonila ELDorado ELD sa liste odobrenih uređaja agencije „zbog nemogućnosti kompanije da ispuni minimalne zahteve“.

FMCSA savetuje da korisnici ELDorado ELD-a treba da preduzmu sledeće korake:

• Prestanite da koristite opozvani uređaj(e) i vratite se na papirni logbook ili softver za evidentiranje da biste zabeležili podatke o potrebnim satima usluge.
• Zamenite opozvani uređaj(e) usaglašenim ELD(ovima) sa liste registrovanih uređaja pre 7. novembra 2022.


FMCSA dozvoljava 60-dnevni grejs period za motorne prevoznike da zamene povučeni ELD odobrenim ELD.

Tokom grejs perioda od 60 dana, službenici za sprovođenje zakona se „ohrabruju“ da ne opominju vozače koji koriste ELDorado ELD. Tokom grejs perioda, FMCSA umesto toga savetuje da službenici za bezbednost treba da zatraže vozačeve papirne evidencije, softver za evidentiranje ili da koriste ELDorado ELD ekran kao rezervnu metodu za pregled podataka o radnim satima.

Međutim, od 7. novembra 2022. smatraće se da kamiondžije uhvaćene u upotrebi ELDorado ELD-a rade bez ELD i mogu biti stavljene van upotrebe.

CDL LIFE

Leave a Reply