FMCSA formirala radnu grupu koja će pomoći kamiondžijama prilikom lizinga kamiona

FMCSA formirala radnu grupu koja će pomoći kamiondžijama prilikom lizinga kamiona

Federalni regulatori su imenovali devet osoba koje će služiti u radnoj grupi za lizing kamiona, čiji je zadatak procena ugovora o zakupu u industriji kamiondžija i njihov potencijalni uticaj na bezbednost i finansije samostalnih prevoznika.

Radna grupa je formirana u skladu sa ovlašćenjima predviđenim Zakonom o infrastrukturnim investicijama i zapošljavanju, a izabrana je od strane ministra saobraćaja Pita Butidžiga.

Radna grupa će se baviti oblastima koje je Federalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima (Federal Motor Carrier Safety Administration – FMCSA) navela u saopštenju kao oblasti koje dugo zahtevaju pažljiviju pažnju, uključujući “pružanje najboljih praksi za pomoć vozačima u proceni uticaja zakupa pre nego što zaključe takav ugovor i preporuke o izmenama zakona radi promovisanja fer zakupnih ugovora.” Agencija je dodala da će radna grupa “doprinositi naporima FMCSA da osigura da vozači imaju pristup fer zakupnim ugovorima.”

U jeziku infrastrukturnog zakona se navodi da će radna grupa ispitati uobičajene aranžmane kamionskog zakupljivanja dostupne vozačima komercijalnih vozila, uključujući ugovore o zakupu s opcijom kupovine; da li postoje nepravedni uslovi i sporazumi koji utiču na održavanje vozila u opštem stanju dobrog održavanja; i uticaj zakupnih ugovora na neto nadoknadu vozača komercijalnih vozila, uključujući vozače pristanišnih vozila.

Takođe se traži od radne grupe da utvrdi da li zakupni ugovori pravilno podstiču sigurnu vožnju vozila, uključujući poštovanje propisa o radnom vremenu vozača i zakona koji regulišu brzinu i bezbednost uopšteno. Zakon takođe traži od radne grupe da istraži da li zakupni ugovori omogućavaju vozačima da zarađuju naknadu koja je u skladu s drugim vozačima komercijalnih vozila.

TT NEWS

Leave a Reply