FMCSA ažurira smernice za brokere i dispečere

FMCSA ažurira smernice za brokere i dispečere

Za rukovanje novcem koji se razmenjuje između prevoznika i špeditera ne zahteva se nužno ovlašćenje brokera, pojašnjava agencija

Federalni regulatori pokušali su da razjasne razlike između brokera, verodostojnih agenata i dispečerskih službi u novim privremenim smernicama koje je u utorak izdala Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA).

Na osnovu prošlogodišnjeg zakona o infrastrukturi, smernice imaju za cilj suzbijanje kompanija koje se bave posredništvom kamiona, ali bez odgovarajućeg ovlašćenja FMCSA, što je pitanje za koje brokeri tvrde da nezakonito potkopava njihovo poslovanje.

Iako je FMCSA priznala da službe za otpremu „mogu pomoći da se osigura da motorni prevoznik ima stalan tok pošiljki“ što im omogućava da se usredsrede na kretanje tereta, način na koji dispečerske službe obavljaju tu funkciju može značiti razliku između toga da su pod ovlašćenjem FMCSA – uključujući uslov da imaju garanciju od 75.000 dolara kako bi zaštitili svoje mušterije od neplaćanja – ili ne.

Da bi napravila tu razliku, FMCSA je navela šest faktora koji pomažu u određivanju da li je dispečerskoj službi potrebno ovlašćenje brokera. Takvo ovlašćenje je potrebno ako dispečerska služba:

  • Interaguje ili pregovara o pošiljci tereta direktno sa pošiljaocem ili predstavnikom pošiljaoca
  • Prihvata ili uzima nadoknadu za teret od brokerske ili faktoring kompanije, ili je uključena u bilo koji deo monetarne transakcije između bilo kog od tih entiteta
  • Dogovara otpremu tereta za motornog prevoznika, sa kojim ne postoji pismeni zakonski ugovor sa motornim prevoznikom koji ispunjava navedene kriterijume
  • Prihvata pošiljku bez kamiona/prevoznika, a zatim pokušava da pronađe kamion/prevoznika da premesti pošiljku
  • Je imenovana strana u ugovoru o otpremi
  • Zagovara otvoreno tržište prevoznika za potrebe transporta teretne pošiljke

Smernice FMCSA pojašnjavaju da dispečeri koji rade kao neovlašćeni brokeri rizikuju građanske kazne do 10.000 dolara za svako kršenje.

Kongres je takođe naložio da FMCSA pojasni šta definiše „brokera“ u odnosu na „bona fide agenta“ koji radi posebno za ili u ime prevoznika. Pošto stav većine onih koji daju komentare na predložene smernice ne vidi potrebu da se menja trenutna definicija „brokera“, međutim, agencija je osetila potrebu da da samo jedno pojašnjenje: relevantnost rukovanja sredstvima u transakcijama špeditera i transportera.

Na primer, Udruženje transportnih posrednika (TIA), koje predstavlja brokere i 3PL-eve, i Udruženje nezavisnih vozača vlasnika operatera smatrali su da rukovanje novcem ima „barem neku relevantnost u pogledu toga da li neko posreduje“, navodi FMCSA.

Međutim, iako je rukovanje novcem koji se razmenjuje između pošiljalaca i prevoznika „faktor koji snažno ukazuje na potrebu za ovlašćenjem brokera…nije apsolutni uslov da se neko smatra brokerom“, navela je agencija.

Što se tiče definicije „bona fide agenta“, FMCSA je primetila da je više komentatora, uključujući TIA, Nacionalnu ligu za industrijski transport (National Industrial Transportation League) i Koaliciju za mala poslovanja u transportu (Small Business in transportation), tvrdilo da se može smatrati bona fide agentom samo jedan prevoznik.

FMCSA se ne slaže, navodeći da „zastupanje više od jednog motornog prevoznika ne znači nužno da je jedan broker, a ne bona fide agent“. Drugim rečima, bona fide agent ne predstavlja nužno samo jednog nosioca.

Ali FMCSA takođe navodi: „Svaka odluka će biti veoma specifična za činjenice i podrazumevaće utvrđivanje da li je osoba ili kompanija angažovana u raspodeli saobraćaja između motornih prevoznika“.

Komentarišući smernice FMCSA, Chris Burroughs, potpredsednik TIA za vladine poslove, rekao je da je agencija ugradila nekoliko predloga udruženja o dispečerskim službama.

Ovo je pozitivan prvi korak, iako TIA veruje da bi to trebalo da bude prvi, a ne poslednij korak, jer broj nezakonitih brokerskih aktivnosti nastavlja da raste, a ove nelegalne dispečerske usluge prevazilaze registraciju i regulatorne zahteve“, rekao je Burroughs za Freightwaves. „TIA se raduje nastavku saradnje sa FMCSA na ovom važnom pitanju“.

FMCSA je naglasila da privremene smernice nemaju snagu zakona i nisu obavezujuće. Javnost ima 60 dana da komentariše, uz moguće ažurirane smernice agencije na osnovu primljenih komentara.

 

Izvor: Freightwaves.com

Leave a Reply