Fedex Freight zatvara 29 lokacija širom Amerike

Fedex Freight zatvara 29 lokacija širom Amerike

FedEx Freight, jedna od vodećih kompanija za dostavu tereta, odlučila je da zatvori 29 teretnih lokacija i otpusti određene radnike. Ova odluka je deo njihove revizije mreže koja ima za cilj da konsoliduje operacije kako bi se prilagodila potražnji tržišta i promenljivoj dinamici. Planirano je da lokacije budu zatvorene od 13. avgusta.

Internim saopštenjem 1. maja, FedEx Freight je obavestio svoje timove o ovim promenama. Kompanija planira da radi sa zaposlenima pogođenim zatvaranjem kako bi pronašla druge otvorene pozicije i mogućnosti za transfer, ali će takođe raditi sa njima na stvarima poput otpremnina.

Ova odluka stiže u trenutku kada je FedEx Freight suočen sa sve većim pritiskom konkurencije i promenama u tržištu. Kako su se kupovne navike ljudi menjale tokom pandemije, mnoge kompanije su se suočile sa poteškoćama u održavanju operacija i prilagođavanju promenljivoj potražnji.

Iz FedEx Freight-a su izjavili da će se ove promene sprovesti kako bi se omogućila efikasnija i prilagodljivija mreža koja će bolje odgovarati na potrebe tržišta. Kompanija je takođe izrazila žaljenje zbog neizbežnih otpuštanja, ali ističe da će se truditi da pomogne svojim zaposlenima da pronađu nove pozicije i da će raditi sa njima na pravi način.

Ova vest će svakako biti neprijatna za zaposlene pogođene ovim promenama, ali za FedEx Freight će to biti neophodan korak kako bi se osigurala dugoročna održivost i uspeh u ovom izuzetno konkurentnom tržištu.

Leave a Reply