Federalne agencije promovišu novo pravilo za sisteme automatskog kočenja na vozilima

Federalne agencije promovišu novo pravilo za sisteme automatskog kočenja na vozilima

Federalne agencije promovišu novo pravilo prema koje bi vozači kamiona morali imati sisteme automatskog kočenja na vozilima. Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputu (NHTSA) i Federalna uprava za automobilske prevoznike (FMCSA) dostavile su zajednički predlog Beloj kući na razmatranje.

Predloženo pravilo bi „zahtevalo i/ili standardiziralo performanse opreme za sisteme automatskog kočenja (AEB) na kamionima. Očekuje se da će donošenje pravila predložiti standarde za AEB sisteme na kamionima, i testiranja za merenje performansi AEB sistema u usaglašenosti sa NHTSA.”

Pre objavljivanja u Federalnom registru pravilo mora biti odobreno od strane zvaničnika iz Bele kuće. Zakon o infrastrukturnim ulaganjima koji je usvojen 2021. godine zahtevao je od saveznih agencija da krenu napred sa donošenjem pravila i zahtevaju AEB za komercijalna vozila.

Kao odgovor na zakon iz 2021. godine koji zahteva napredne sisteme za pomoć vozaču (ADAS), uključujući AEB, OOIDA navodi da „članove brine AEB tehnologija, uključujući poteškoće u kontroli kamiona po lošim vremenskim uslovima kada se sistemi aktiviraju.“

CDL LIFE

Leave a Reply