Ekspertska studija pokazala najčešće razloge nezgoda za vozače kamione

Ekspertska studija pokazala najčešće razloge nezgoda za vozače kamione

Istaknuta istaživačka grupa za kamione je podelila rezultate studije o faktorima koji utiču na verovatnoću da će se vozač kamiona (semi truck) sudariti sa drugim vozilom.

Američki institut za istraživanje transporta (ATRI) je 11.oktobra objavio je rezultate svog velikog istraživanja o učešću u saobraćajnim nesrećama.

Jedan od najistaknutijih zaključaka iz studije povezao je prethodna kršenja sa verovatnoćom budućih nesreća.

Istraživači su rekli da su vozači koji su počinili bilo koji od sledećih prekršaja ili ponašanja povećali svoju buduću verovatnoću sudara za preko 100%:

  • Nepoštovanja prava prvenstva prolaza desne strane (povećana verovatnoća za 141%)
  • Neupotreba/nepravilna upotrebi signalizacije (povećana verovatnoća za 116%)
  • Prethodna saobraćajna nesreća (povećana verovatnoća za 113%)
  • Bezobzirna vožnja (povećana verovatnoća za 104%)

Jednostavno, već postojeća saobraćajna nesreća povećala je verovatnoću vozača da doživi novu nesreću za 113%“, navodi ATRI.

Pogledajte tabelu ispod za više o ponašanju vozača i verovatnoći budućeg sudara.

Istraživači su takođe posmatrali stopu sudara i kršenja pre mandata za elektronski uređaj za evidentiranje (ELD) i otkrili da se između 2018.godine (prve pune godine kada je ELD mandat bio na snazi) i 2022.godine broj vozača koji su doživeli nesreću smanjio za 7,0%, a ukupan broj prekršaja u vezi sa satom usluge smanjen je za 16,8%.

Studija je takođe razmatrala rizike od sudara između muškaraca i žena vozača kamiona i otkrila da je od 2018. do 2022.godine i dalje značajno veća verovatnoća da će muškarci pre nego žene počiniti 11 ponašanja koja predviđaju buduću umešanost u nesreću. Zanimljivo je da je studija takođe otkrial da su žene vozači znatno manje podvrgnute kontroli nego njihove muške kolege.

Prema Birou za statistiku rada (BLS), žene su predstavljale 6,7% radne snage vozača kamiona u 2019.godini (godini prikupljanja podataka o inspekciji), a žene su predstavljale sam o2,7% podataka o inspekciji vozača iz 2019.godine koji se koriste za ovogodišnju analizu“, primetio je ATRI. Nekoliko objašnjenja je testirano da bi se razumela osnova za razliku, rekao je ATRI.

Posedovanje naučno zasnovanog modela za predviđanje sudara jedno je od najvažnijih alata koej transportna industrija može imati. ATRI-jevo istraživanje Crash Predictor omogućava prevoznicima da ciljaju i prate ona ponašanja vozača kamiona koja su najvažnija. Sa povećanjem broja nesreća kamiona, nema boljeg vremena da imamo ove podatke u našim rukama“, rekao je potpredsednik bezbedonosne politike Američkog udruženja kamiona (ATA) Dan Horvath.

ATRI je istraživačka ruka ATA-a.

 

Izvor: Cdllife.com

Leave a Reply