Dve mehaničarske radnje u SAD uhvaćene u malverzacijama sa sistemom za kontrolu emisija

Dve kompanije za popravku kamiona su se izjasnile krivim za udruživanje u cilju kršenja Zakona o čistom vazduhu (Clean Air Act), saopštila je kancelarija američkog tužioca za okrug Colorado.

Vlasti kažu da su kompanije Pro Diesel Inc. i Endrizzi Diesel LLC priznale da su bili u zaveri sa mehaničarskom radnjom u Colorado-u kako bi uklonili ili promenili komponente sistema kontrole emisija teških dizel kamiona čime su prekršili Zakon o čistom vazduhu.

Truck Emissions

Vlasti kažu da je između jula 2017.godine i maja 2020.godine Pro Diesel Inc. iz Iowa-e platila mehaničarskoj radnji u Colorado-u, koja je identifikovana kao „E.D.“, više od 76.000 dolara za onesposobljavanje dijagnostičkih sistema na 34 kamiona. A, između januara 2017.godine i decembra 2020.godine, Endrizzi Diesel LLC iz Missouri-ja, je platila E.D. više od 149.000 dolara za onesposobljavanje dijagnostičkih sistema na približno 60 kamiona.

Iz kancelarije javnog tužioca:

Sistemi za dijagnostiku (OBD) su uređaji za praćenje koji, prema Zakonu o čistom vazduhu, moraju biti instalirani u vozilima kako bi se nadgledali sistemi za kontrolu emisija i kako bi se osiguralo da vozila pravilno funkcionišu. Ometanje OBD-a se često naziva ’podešavanjem’. Jedna od svrha ’podešavanja’ OBD-a je da omogući vozilima da nastave da naizgled normalno rade dok je sistem kontrole emisija onemogućen. Ovo smanjuje visoke troškove vezane za održavanje ili popravku komponenti sistema za kontorlu emisija na teškim dizel kamionima. Međutim, kao posledica toga, neovlašćena vozila izbacuju znatno štetnije zagađivače kao što su azotni oksidi, ugljen monoksid, nemetanski ugljovodonici, i čestice direktno u vazduh, što predstavlja rizik po životnu sredinu i javno zdravlje. Oksidi azota iz izduvnih gasova i cevi su glavni uzročnici stvaranja ozona. Testovi koje je sprovela EPA su otkrili da potpuno brisanje kontrole emisije dizel kamiona može povećati emisiju azotnih oksida u izduvnoj cevi kamiona za približno 310 puta, ugljen monoksida za približno 120 puta, a nemetanskih ugljovodonika za približno 1.100 puta. Povećanje zagađivača je još veće kada je onemogućena kontrola emisija pomenutih gasova na vozilima klase 8. Preko veze na daljinu, pojedinci u E.D. bi pokrenuli softverske programe za reprogramiranje ili ’podešavanje’ dijagnostičkih sistema vozila. Ovi programi bi manipulisali sistemom, učinili ga netačnim i onemogućili nadzorne funkcije OBD-a tako da više ne bi otkrivali kvarove u sistemima za kontrolu emisije“.

Izricanje presude za Pro Diesel je zakazano za 14.jun 2022.godine.

Endrizzi Diesel će biti osuđen 29.juna 2022.godine.

 

Izvor: Cdllife.com

Leave a Reply