Dizel i benzin će poskupeti 1. jula u pet država

Dizel i benzin će poskupeti 1. jula u pet država

Vozači će plaćati više na pumpama u Kaliforniji, Ilinoisu, Indijani, Misuriju i Virdžiniji.

Relativno rutinska povećanja poreza na gorivo stupiće na snagu 1. jula u Kaliforniji, Ilinoisu, Indijani, Misuriju i Virdžiniji, dok višegodišnji napori za godišnje povećanje poreza na gorivo i taksi na električna vozila izazivaju kontroverzu u Nju Džersiju.

Porez na dizel u Kaliforniji će porasti na 45.4 centi po galonu sa 44.1 centi, dok će porez na benzin porasti na 59.6 centi u poređenju sa 57.9 centi po galonu.

Odeljenje za prihode Ilinoisa usvaja povećanja poreza na gorivo koja će postepeno rasti između 1. jula i 30. juna 2025. godine, kada će porez na dizel gorivo dostići 54.5 centi po galonu — u odnosu na trenutnih 52.9 centi — dok će porez na benzin porasti na 47 centi po galonu sa 45.4 centi.

U Indijani, porez na galon benzina će porasti za jedan cent na 35 centi po galonu, dok će porez na dizel i biodizel porasti za dva centa na 59 centi po galonu.

Putnici na putevima u Misuriju, koji ne pravi razliku između poreza na gorivo za dizel i benzin, videće povećanje poreza na motorno gorivo za skoro 3 centa na 27 centi po galonu — iznad današnjih 24.5 centi — koje će se postepeno uvoditi između 1. jula i 31. decembra. Državni porez na gorivo će ponovo porasti 1. jula 2025. godine na 29.5 centi po galonu.

U Nju Džersiju, plan za postepeno povećanje poreza na gorivo za oko 1.9 centi godišnje tokom narednih pet godina — dok se istovremeno uvodi godišnja taksa na električna vozila — što izaziva nezadovoljstvo među zainteresovanim stranama.

U Virdžiniji, porez na galon dizela će porasti na 31.8 centi sa 30.8 centi, dok će porez na benzin porasti na 30.8 centi sa 29.8 centi. Porez na mešani dizel će porasti za jedan cent na 31.8 centi, dok će porez na mešani benzin porasti za isti iznos i dostići 30.8 centi.

Prihod od povećanja poreza će pomoći u finansiranju infrastrukturnih projekata. Konkretni iznosi poreza na gorivo koji će se naplaćivati biće određeni svake fiskalne godine od strane državnog blagajnika.

Transport Topics

Leave a Reply