CVSA inspektori isključili iz saobraćaja 773 vozila zbog neispravnih kočnica

CVSA inspektori isključili iz saobraćaja 773 vozila zbog neispravnih kočnica

Više od jednog od svakih 10 komercijalnih vozila pregledanih 19. aprila tokom posebnog jednodnevnog događaja za sprovođenje kontrole kočenja bilo je zaustavljeno sa lošim kočnicama, prema Savezu za bezbednost komercijalnih vozila.

Ovlašćeni inspektori u Kanadi, Meksiku i SAD pronašli su kritične stavke za pregled vozila u vezi sa kočnicama na 11,3% pregledanih vozila, što ukazuje da su ta vozila “nepodobna i nesigurna za puteve“. Kao rezultat toga, inspektori su ograničili putovanja za ta 773 vozila komercijalnih motornih vozila (CMV) dok se prekršaji ne isprave, navodi CVSA (Savez za bezbednost komercijalnih vozila) u saopštenju od 25. maja.

Dan bezbednosti kočnica je takođe prilika za dobijanje dodatnih podataka koji se odnose na zdravlje i dobro stanje kočionih sistema na komercijalnim motornim vozilima. Ove godine, inspektori su se fokusirali na prikupljanje podataka o povredama kočionih obloga/pločica. Od 6.829 komercijalnih motornih vozila pregledanih u tri zemlje, identifikovano je 108 pogonskih jedinica i 87 vučenih jedinica sa povredama.

Tokom jednodnevne nenajavljene kampanje inspekcije i izvršenja, ovlašćeni inspektori za komercijalna motorna vozila obavili su uobičajeni pregled vozila i vozača. Oni su CVSA-u prijavili podatke u vezi sa kočnicama za snimak stanja kočionih sistema na CMV-ima koji svakodnevno prelaze puteve.

CVSA je rekao da su tri najčešća stanja van upotrebe vezana za kočnice uključuju:

  1. Prekršaji kočnica: 479 vozila ili kombinacija vozila proglašeno je neispravnim kada je 20% ili više radnih kočnica bilo van upotrebe, što je dovelo do neispravnog kočenja, kao što je nepodešena kočnica, čujno curenje vazduha u komori, neispravne obloge/pločice ili nedostatak kočnice tamo gde su kočnice potrebne
  2. Drugi prekršaji kočnica: 368 drugih prekršaja van upotrebe odnosili su se na istrošene kočione vodove, polomljene kočione bubnjeve, neispravan sistem zaštite, neispravan uređaj za upozorenje o niskom nivou vazduha, curenje vazduha i curenje hidraulične tečnosti
  3. Prekršaji upravljačkog sistema kočnica: 81 primer automatskih kršenja upravljačke osovine uključujući neispravne kočnice, neusklađene kočione komore, neusklađenu dužinu regulatora labavosti i neispravne obloge

Članstvo CVSA čine jurisdikcije u Kanadi, Meksiku i SAD, a u kampanji je učestvovalo ukupno 56 jurisdikcija.

U Kanadi, 10% (88 vozila) pregledanih je stavljeno van upotrebe zbog kršenja u vezi sa kočnicama. U Meksiku su pregledana 34 CMV vozila sa 18% (šest vozila) koja su imala prekršaje u vezi sa kočenjem van upotrebe i koja su stavljena van upotrebe.

U SAD, inspektori su stavili van upotrebe 11,5% (679 od ukupno 5.901) CMV vozila zbog kršenja u vezi sa kočnicama.

Ovogodišnji brojevi su poboljšani u odnosu na prošlogodišnji napor. Inspektori su 2022. godine izvršili 38.117 inspekcija, čime su 13,3% vozila van upotrebe zbog kritičnih prekršaja vezanih za kočnice.

CVSA-ov program “Operation Airbrake” održava dve bezbednosne kampanje svake godine. Ovogodišnje inicijative uključuju jednodnevnu nenajavljenu inspekciju bezbednosti kočnica i inicijativu za sprovođenje, kao i Sedmicu bezbednosti kočnica, zakazanu za 20. – 26. avgust.

Tokom najavljenih i nenajavljenih bezbednosnih kampanja, inspektori za komercijalna motorna vozila širom Severne Amerike vrše prvenstveno inspekcije nivoa I i V na velikim kamionima i autobusima kako bi identifikovali kršenja kočionog sistema.

Prekršaji vezani za kočenje su glavni uzrok izbacivanja vozila van upotrebe. Zbog toga, cilj programa je smanjenje broja sudara na autoputu uzrokovanih neispravnim kočionim sistemima na CMV-ovima putem inspekcije na putu i edukacije vozača, mehaničara, vlasnika-operatora i drugih o važnosti pravilnog pregleda, održavanja i rada kočnica.

Izvor: Ttnews.com

Leave a Reply