Convoy će biti prvi autonomni kamioni koji će doći na tržište

Convoy će biti prvi autonomni kamioni koji će doći na tržište

Nema sumnje da će autonomni kamioni promeniti lice logistike. Međutim, postoje pitanja za koja bi mnogi želeli jasnoću oko ove najsavremenije tehnologije. Kakvi će to kamioni biti? Kada ćemo videti autonomne kamione na putu? I koliko će brzo biti uvođenje?

MK-image-06

Odgovor na ova pitanja delimično zavisi od toga kako definišemo autonomiju. Na skali od šest tačaka Društva automobilskih inženjera (SAE – Society of automotive engineers), automatizacija vožnje se kreće od 0 (potpuno ručno) do 5 (potpuno autonomno). Kompanije poput TORC-a i TuSimple-a se takmiče da dovedu kamione nivoa 4 na tržište. Kamioni nivoa 4 mogu da obezbede celokupnu vožnju pod određenim uslovima. U bliskoj budućnosti, ti uslovi uključuju polazak iz depoa ili distributivnog centra u blizini autoputa, vožnju na međudržavnim autoputevima na jugozapadu (gde nema toliko loših vremenskih uslova), a zatim dolazak u skladište ili distributivni centar blizu izlaza sa autoputa. Rukovodioci u TORC-u tvrde, ubedljivo, da nećemo videti autonomne prikolice nivoa 4 još nekoliko godina.

Međutim, postoji još jedna vrsta autonomnog kamiona klase 8 koji se ne uklapa u SAE skalu. Locomation-ovo rešenje za autonomni relejni konvoj (ARC – Autonomous Relay Convoy) omogućava jednom vozaču da upravlja vodećim kamionom, dok prateći kamion radi u tandemu kroz Locomation sistem. Ovo omoguaćava vozaču pratiocu da se odjavi i odmori dok je kamion u pokretu. Ovo će omogućiti vozačima da voze dvostruko dalje, a da pritom ne prekorače radno vreme propisano od strane Ministarstva saobraćaja. Ovo je SAE nivo 2 sistem jer njime upravlja čovek u vodećem kamionu uprkos automatizaciji u pratećem kamionu.

Izvršni direktor Locomation-a Cetin Mericli se slaže da kamion nivoa 4 koji ne radi u konvoju ima prilično velike prepreke koje treba savladati da bi bio spreman za upotrebu. Mericli navodi da kada je u pitanju „kontrola kamiona od više desetina hiljada tona pri brzinama na autoputu, ne postoji takva stvar kao što je manja saobraćajna nezgoda. Moraju postojati neosporni dokazi da je autonomni kamion bezbedan. Neke autonomne trucking kompanije pokušavaju silom da prevaziđu bezbedonosne probelme prikupljanjem sve više podataka, koristeći sve više i više senzora, i na kraju dobijaju autonomni hardverski paket koji košta pola miliona dolara. „Gde je ROI u svemu tome?“ sa Locomation-om, međutim, troškovi hardvera su mnogo mnji. Može se isplatiti za godinu dana“.

Postoje i savezni propisi koji osiguravaju sigurnost. Savezni zakon zahteva da komercijalna vozila mogu da otkriju i poprave promene tereta. Ako se teret pomeri na pola puta, savezni zakon nalaže da kamion treba da se zaustavi, da se postave saobraćajni trouglovi, a zatim da se teret ponovo izbalansira. Kako se ovo može uraditi bez vozača? Ako policija zaustavi kamion zbog prekršaja, mora postojati način za interakciju sa policajcem. Kamioni bez vozača to ne mogu. Ukratko, postoje krajnji slučajevi za autonomnu vožnju koji još nisu rešeni.

U modelu Locomation-a, vodeći kamion aktivno vozi jedan vozač, prateći kamion takođe ima vozača koji nije angažovan. Taj vozač se odmara ili spava. Utovar/pošiljke/porudžbine/prikolice ne moraju da imaju isto poreklo i odredište. Prikolica se može ostaviti. Ali, njihov poslovni model se zasniva na vožnji od 800 do 1100 milja dnevno u konvoju sa između 90% i 99% u režimu autonomije. Posao kompanije Locomation nije samo da prodaje svoje kamione u modelu softvera kao usluge (SaaS), već da pruža usluge orkestracije kao deo SaaS sporazuma. Ove usluge uključuju identifikaciju traka i rutiranje sa više zaustavljanja koje maksimizira ROI.

Mericli je upitan o matematici koja je povezana sa korišćenjem različitih tipova kamiona, sa različitim kočionim sistemima, različitim gumama i različitim opterećenjima. Da li bi ovo moglo otežati kočnicu glvnog i pratećeg kamona sa potpuno istom stopom usporavanja?

Mericli je priznao da je to istina. „Važno je smanjiti varijansu što je više moguće. U početku neće biti mešanja i usklađivanja kamiona različitih dobavljača ili kamiona od istog dobavljača koji nisu kupljeni u isto vreme sa istom konfiguracijom. Kamioni koji će biti povezani će se voziti istom trakom napred nazad“.

Dakle, dok su autonomni relay kamioni složeni, nisu ni približno kao autonomni kamioni koji rade bez vozača. Locomation ima tri klijenta koji plaćaju. Ove godine, Christenson Transportation je potpisao ugovor sa namerom da u narednim godinama rasporedi 500 kamiona opremljenih Locomation-ovim Autonomnim relay convoy sistemima.

 

Izvor: Forbes.com

Leave a Reply