Broj narudžbina novih kamiona nastavio da opada u junu

Broj narudžbina novih kamiona nastavio da opada u junu


Broj narudžbina teških kamiona klase 8 bio je slabije nego što se očekivalo u junu, s obzirom na to da proizvođači nude samo nekoliko slobodnih termina, do trenutka kada će otvoriti knjige narudžbina za 2024, već sledećeg meseca.

Međutim, čak i kada proizvođači počnu da prihvataju narudžbine, očekuje se da će one ostati sporog tempa, jer je fokus na postizanju ravnoteže u vezi sa mesecima narudžbina koje još nisu proizvedene. Broj novih narudžbina je ispod nivoa zamene, dok se cene na spot i ugovornom tržištu i dalje smanjuju.

Prema proceni, preliminarne narudžbine za kamione klase 8 u junu su se kretale između 13.800 i 16.200. Nižu procenu je dala FTR Transportation Intelligence, dok viši broj dolazi iz ACT Research-a.

Freigthwaves

Leave a Reply