Americi će u narednih 10 godina trebati milion vozača kamiona

Americi će u narednih 10 godina trebati milion vozača kamiona

Nije tajna da postoji problem u lancu snabdevanja koji odlaže isporuku robe kupcima širom država, posebno za predstojeću božićnu sezonu. Iako su se stvari popravljale poslednjih dana, mora se učiniti više da se reši ovaj dugoročni problem, a jedna oblast kojom bi se trebalo pozabaviti je nedostatak vozača kamiona.

Prema Američkom udruženju kamiona (American Trucking Association) „da bi se pratila potražnja u narednoj deceniji, kamionski transport će morati da regrutuje skoro milion novih vozača kako bi se zatvorio jaz uzrokovan potražnjom za teretom, predviđenim penzionisanjem, i drugim problemima“. Bob Costello, glavni ekonomista Udruženja je nedavno rekao: „Povećana potražnja za teretom, izazovi u vezi sa pandemojom zbog prevremenih penzionsanja, zatvorenih auto-škola i DMV-a i drugi pritisci zaista povećavaju potražnju za vozačima, a potom i manjak“.

Iako će veliki deo potreba u narednoj deceniji biti nadoknađen zapošljavanjem novih vozača u državama, jasno je da Amerika neće moći da obezbedi sve kamiondžije koji će biti potrebni u narednoj deceniji. Costello predviđa da će trenutni nedostatak od 80.000 vozača porasti na 160.000 kamiondžija do 2030.godine. „Industrija podiže plate za pet puta više od istorijskog proseka, ali ovo nije samo pitanje plata. Imamo stariju radnu snagu, radnu snagu koja je u velikoj meri muška i pronalaženje načina za rešavanje tih problema je ključno za sužavanje nedostatka“, rekao je Costello. On dodaje da je ovo jedna od retkih karijera u Americi koja ima put do načina života srednje klase koji ne zahteva fakultetsku diplomu, ali se suočava sa identifikovanim nedostacima.

Ipak, imigracioni sistem Amerike bi mogao biti jedno od rešenja.

H-2B opcija

Američke transportne kompanije mogu koristiti H-2B vizu za zapošljavanje stranih komercijalnih vozača kamiona. Ovaj vizni program je osmišljen da pomogne američkim poslodavcima da prevaziđu nedostatak američkih radnika koji nisu voljni i nisu u mogućnosti da obavljaju nepoljoprivredne poslove. Poslodavci mogu da angažuju kamiondžije iz inostranstva na privremenoj osnovi do 12 meseci i mogu podneti zahtev za produženje H-2B radne vize ako postoji potreba do 3 godine.

Poslodavac mora prvo da dobije potvrdu o radu od Ministarstva za rad. To uključuje utvrđivanje preovađujuće plate  kako bi se odredio minimum kojim bi kamiondžija trebao biti plaćen i reklamiranje pozicije H-2B prema smernicama Ministarstva rada pre nego što se može otvoriti za strane kamiondžije. H-2B viza može ispuniti samo privremene potrebe kao što su jednokratna, sezonska potreba, potreba za najvećim opterećenjem ili povremena potreba. Nakon što dobije odobrenje za sertifikaciju rada, poslodavac u SAD-u mora da podnese zahtev Službi za državljanstvo i imigraciju (USCIS). Nakon odobrenja zahteva, izabrane kamiondžije moraju da odu u najbliži američki konzulat da bi dobli vizu i pasoš pre nego što mogu da dođu i počnu da rade u Sjedinjenim Državama. Međutim, u slučaju kanadskih kamiondžija, oni mogu preskočiti taj korak i otići pravo na granicu za ulazak.

EB-3 opcija stalnog boravka na osnovu zaposlenja

Kategorija imigrantskih viza EB-3 omogućava poslodavcima u Sjedinjenim Državama da zaposle nekvalifikovane strane kamiondžije u stalnom kapacitetu. Slično H-2B, EB-3 takođe zahteva radnu sertifikaciju od Ministarstva za rad sa preovađujućim zahtevima za platu i rekklamiranje pozicije. Ozbiljni nedostatak vozača komercijalnih kamiona u Sjedinjenim Državama je dobro utvrđen, tako da bi dokazivanje da nema kvalifikovanih američkih kamiondžija koji bi popunili poziciju trebalo bti relativno lako. Kada Odeljenje za rad odobri sertifikat o radu, poslodavac može naknadno da podnese zahtev za stalni boravak USCIS-u. Ako je zahtev odobren, kamiondžija mora ili da ode u najbliži konzulat Sjedinjenih Država da dobije imigrantsku vizu ili ako je u već u Sjedinjenim Državama, da se prijavi za prilagođavanje statusa. EB-3 je dugotrajniji i skuplji proces od H2-B, al iima prednost u rešavanu nedostatka vozača na trajnijoj osnovi.  U ovom trenutku, interna obrada u Sjedinjenim Državama je poželjna zbog konzularnih zaostataka vezanih za COVID-19.

Vlada Sjedinjenih Država priznaje strane komercijalne vozačke dozvole koje izdaje savezna vlada Meksika i provincija i teritorija u Kanadi. Dakle, u teoriji, takvi vozači mogu odmah da krenu na posao. U suprotnom, proces dobijanja komercijalne vozačke dozvole će verovatno trajati nekoliko nedelja u većini američkih država.

Vlasnik operater E-2 vize

Vlasnici operateri takođe mogu da dobiju radne vize E-2. Takve vize se mogu dobiti ako kamiondžija može da pokaže da započinje posao u Sjedinjenim Državama i da će vremenom verovatno porasti i zaposliti nekoliko radnika osim vlasnika/operatera. Osnova za takvu radnu vizu bio bi sporazum o ulaganju potpisan između Sjedinjenih Država i domovine vozača kao što su Meksiko i Kanada. E-2 viza se dodeljuje ako je kamiondžija uložio značajna sredstva u opremu kamiondžije i preneo vlasništvo nad opremom na američku kompaniju kamiondžije stvorenu za tu svrhu. Uspeh će zavisiti od čvrstog poslovnog plana koji uspostavlja razloge za posao transporta u Sjedinjenim Državama, uključujući angažovažnje američkih radnika u narednim godinama i projektovanje verovatnog profita koji će se ostvariti od toga. Glavni izazov ovih viza, koje se obično daju na pet godina i koje se mogu obnoviti sve dok posao nastavlja da napreduje, jeste to što se vize odobravaju samo u američkom konzulatu, a ne na granici. Trenutno postoji veoma veliki broj nerešenih podnosilaca zahteva za takve vize, tako da zahtev može potrajati godinu dana ili duže da se odobri.

Ovo su glavni aspekti imigracije koje treba uzeti u obzri u radu sa transprotnom industrijom u Sjedinjenim Državama. Nijedna od ovih viza ne bi trebalo da se preduzima bez pomoći kvalifikovanog američkog advokata za imigraciju jer ih je sve relativno teško dobiti i podrazumevaju značajnu papirologiju. Međutim, vize o kojima se razgovaralo sigurno bi mogle pomoći transportnoj industriji da prevaziđe nedostatak u narednoj deceniji.

Izvor: Forbes.com

Leave a Reply