2023 Kenvort i Peterbilt povlače pojedine kamione zbog problema sa kontrolnim modulom motora

2023 Kenvort i Peterbilt povlače pojedine kamione zbog problema sa kontrolnim modulom motora

Pakar povlači brojne modele kamiona Kenvorth i Peterbilt iz 2023. godine zbog problema sa upravljačkim modulom motora (ECM) koji bi mogao da izazove električni kratki spoj, uzrokujući da se motor zaustavi.

Pogođeni modeli uključuju određene 2023 Peterbilt 220, 389, 520, 536, 537, 348, 367, 567, 548, 579 i 2023 Kenvorth T680, K270, T440, T8080, i K3 T80, T80, T80, T80, T80 V900 kamione.

Prodavci će zameniti ECM, besplatno. Vlasnici mogu kontaktirati Kenvorth-ovu službu za korisnike na 1-425-828-5888 sa brojem za opoziv 22KVG i Peterbiltovu službu za korisnike na 1-940-591-4220 sa brojem za opoziv 22PBG. NHTSA-in broj za opoziv je 22V-631.

Truckers News

Leave a Reply