2022 CASCADIA For Rent

2022 CASCADIA For Rent

2022 Freightliner Cascadia za rentu.

Cena $1000 nedeljno. Dobre ture, dosta milja. Nedeljni Gross preko $9000.

Za više informacija

907-406-4922

Leave a Reply